Arto Luukkanen

Sipilä - mukava trapetsitaiteilija

Analysoin tässä joutessani keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän MTV:n haastattelua tältä aamulta. Käänsin haastattelun sanoman käyttämällä  uusinta Suomi-Sipilä-Suomi- sanakirjaa sillä muuten tavallisen kansalaisen olisi ollut vaikea ymmärtää mitä tämä mukava puheenjohtaja oikein halusi sanoa.

Tehtävä ei ollut helppo; Sipilä on myös äärimmäisen vaikeaselkoinen mies. Hän mm. suositteli reseptiksi uskoa ja riskinottoa. Ensimmäinen ohjeista voisi olla tarpeellinen maalaispastorille ja toinen ehkä trapetsitaiteilijalle.

Todellisuudessa Sipilän ohjelma lienee seuraavanlainen.

Sisäinen devalvaatio

Sipilän mallissa ei voida turvautua eurosta eroamiseen. Se on poissuljettu vaihtoehto, sillä keskustapuolue on maamme EU-myönteisin ja lainoitusmyönteisin puolue. Se merkitsee sitä, että Kreikan lainoittamista tullaan jatkamaan täydellä teholla…sikäli jos Sipilä pääsee isänmaan rattiin.  

Ainoaksi vaihtoehdoksi jää siten sisäinen devalvaatio, joka toteutetaan käyttämällä Esko Ahon hallituksen kuristushihnaa.  Sen reseptit on nyt nostettu naftaliinista tulevaa käyttöä varten.

Silloin suuressa lamassa keskustan ohjaama valtiovalta kurjisti tilannetta tietoisesti. Samalla kun devalvaatio auttoi maamme suurteollisuuden kasvun tielle (mikä nyt on siis poissuljettu), tavalliset kansalaiset unohdettiin.

Kun talouden ja teollisuuden pyörät sitten lähtivät vähitellen pyörimään, yksityinen kulutus supistui voimakkaasti ja kurjuus iski yksityistalouksiin.

Sipilän malli: köyhät kyykkyyn?

Jostain käsittämättömästä syystä talouden päättäjien mielestä lama tarjosi loistavan mahdollisuuden reformeihin, toisin sanoen vapaan talouden ideologien mielestä nyt oli mahdollista höylätä kannattamattomat työpaikat pois. Alas ajettiin myös toimivia yrityksiä ja toimintoja – ja samalla koottiin suuria omaisuuksia.

Tilanne muistutti 1930-luvun lamaa USA:ssa, jolloin yritykset pyrkivät selviämään lamasta kilpailemalla itsensä hengiltä, toisin sanoen vähentämällä työvoimaa. Keskusta-maalaisliiton hallitus pyrki samalla tavalla leikkaamaan menojaan ja syvensi kollektiivista kurjuutta; julkinen valta ei ajatellut suurta kokonaisuutta, vaan pahoinvointi ruokki pahoinvointia. 

Keskustan lamalääke: työttömien armeija

Tämä itse tehty alasajo syvensi ongelmia. 1990-luvun lama laski ihmisten elintasoa ja myös vaurioitti pysyvästi monien tavallisten ihmisten elämää. Tuotannollisista syistä irtisanottujen, huonosti koulutettujen ja erityisesti vanhempien työntekijöiden oli tämän jälkeen vaikea enää työllistyä.

Keskustan hallitus loi tietämättään siten erityisen ”pitkäaikaistyöttömien armeijan”, joka sitten ajettiin valtion tukitoimien piiriin. Lopulta, devalvaatioiden ja sopeutustoimien jälkeen, Suomen taloudellinen tilanne parani huomattavasti vuosina 1994–2000.

Keskustan hallituksen tuhoamat laman veteraanit kuitenkin jäivät kituuttamaan, unohdettuina ja yksinäisinä. Syyllisiksi havaittiin säästöpankkien isännät, vaikka laman kurjistumisen todelliset syylliset köllöttelivät rauhallisesti aivan muualla.

Sipilän malli: a la Finnair?

On äärimmäisen mielenkiintoista huomata, kuinka silloin – itse laman syövereissä –hyvinvointivaltio nähtiin suurena ideologisena vihollisena, jota piti ryhtyä karsimaan ja supistamaan. Kansalaisten oli opittava elämään köyhemmin. 

Nopea elpyminen kuitenkin osoitti, että hyvinvointivaltion asettaminen kansakunnan ongelmien syntipukiksi oli virheellistä. Kyse oli pikemminkin ideologiasta. Monien ultraliberaalien talousmiesten mukaan lama oli juuri parasta aikaa ja tarjosi mahdollisuuden hankkia suuria voittoja.  Sipilä ilmeisesti allekirjoittaa tämän sillä hän on itsekin bisnesmies. Sipilän lamalääkkeet ovat ilmeisesti myös samat kuin 1990-luvulla: köyhät on saatava kyykkyyn ja ay-liikettä nöyryytettävä.

Sipilän malli on siten sama kuin Finnairin malli. Työntekijöiden on alennettava reippaasti palkkojaan ja sen vastineeksi he saavat hetkeksi irtisanomisturvan. Sen vastinparina Sipilän mallissa ilmeisesti tullaan julkisen alan työntekijöitä heittämään tylysti pihalle: hänen mainitsemansa ulkoistusluku on 20 000 henkilöä.

Sipilän pieni valonsäde: turhan byrokratian poistaminen

Jotain hyvää sentään siellä oli. Turhan byrokratian poistaminen on viisasta. Samoin se, että yrittäjän arkea ja verotusta on järkiperäistettävä.

Tämä pieni valonsäde ei kuitenkaan muuta tosiasioita.

Sipilän talousmalli olisi maallemme yhtä majesteettisen tuhoisa isku kuin emeritus-professori Matti Klingen uusin runoteos oli Suomen taiteelle.

Mutta toivoa on hyvä Juha! Toivoa on..

Arto Luukkanen

Järvenpää

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (32 kommenttia)

Käyttäjän HannuLehto1 kuva
Hannu Lehto

Hyvä kirjoitus Arto!

Vuosikymmeniä politiikkaa seuranneena, opettelin mm:ssa lukemaan Veikko Vennamon Pientalonpoika lehteä tavaamalla 1961-vuonna,vähän ennen kouluun menoani. Niin, vuosikymmeniä politiikan seuraajana on luonut minulle mielikuvan , että Sinusta Arto tulisi ryhdikäs poliitikko.
Toivottavasti pääset eduskuntaan ja ottaisit erityisesti agendalle 1990 luvun laman uhrit. Lakia pitäisi muuttaa, koska nyt tämän laman seurauksena tulee kasvamaan uusi sukupolvi, jotka joutuvat samaan liemeen, kuin me aikoinaan.
Uskoakseni Keskustan valtaanpääsy ei muuta asioita. Kokoomuksen nimi vain vaihtuu Keskustaan johtavana puolueena, mutta politiikanteko jatkuu samanlaisena. Sipilä on varmaan hyvä mies, mutta kun hänen taustallaan vaikuttaa vanhat Keskusta poliitikot, niin ei Sipilä voi asioita muuttaa.

Ohessa linkki eduskunnan sivuilta, joissa näkyy, että persut yrittivät auttaa laman uhreja lakivaliokunnassa, mutta kaikki muut puolueet olivat vastaan ohessa tietoa siitä:

Perussuomalaisilta löytyy kanta tähän asiaan. Eduskunnan lakivaliokunnassa käsiteltiin yksityishenkilön velkajärjestelylaki, jonka yhteydessä olisi voitu vapauttaa 90-luvulla ja sitä ennen velkaantuneet velkavankeudesta ja perintätoimistojen riistosta. Perussuomalaiset olisivat vapauttaneet, muut eivät. Ohessa vastalauseemme valiokunnan mietintöön ja linkki eduskunnan ko. sivulle:

VASTALAUSE
Perustelut
Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi velan vanhentumisesta annettuun lakiin lisättäisiin säännös velan erääntymisestä laskettavasta lopullisesta vanhentumisesta (vanhentumislaki). Lopullinen vanhentumisaika koskisi vain luonnollisen henkilön sopimukseen perustuvaa velkaa. Säännöstä sovellettaisiin rajoitetusti myös taannehtivasti. Ulosottokaareen tehtäisiin säännöksen edellyttämät muutokset. Vanhentumislakia sovellettaisiin myös ennen sen voimaantuloa erääntyneisiin velkoihin siten, että vanhentumisaikaa katsotaan ennen lain voimaan tuloa kuluneen enintään 15 vuotta. Näin ollen veloille jäisi aina vähintään viisi vuotta perintäaikaa. Jos velkoja on luonnollinen henkilö, olisi jäljelle jäävä perintäaika aina vähintään 10 vuotta. Jos laki tulee voimaan 1.1.2015, vanhentuisivat saatavat lopullisesti erääntymisen perusteella aikaisintaan 1.1.2020.

Perussuomalaisten lakivaliokunnan jäsenet katsovat, että hallituksen esitykseen sisältyy ongelma 1990-luvun lama-aikaan velkaantuneita, niin varsinaisia velallisia kuin takausvelallisiakin, kohtaan. Valiokuntaryhmämme haluaa muistuttaa tässä yhteydessä myös silloisen valtiovallan toimista velkaantumisen vauhdittajana. Silloinen rahapolitiikka oli omiaan luomaan ja vaikuttamaan kansalaisten ja nimenomaan pk-yrittäjien velkaantumiseen. Silloisten rahamarkkinoiden vapauttaminen ilman hillitsemistoimenpiteitä johti valuuttalainojen ylitarjontaan. Lainoja tarjottiin bullet-lainoina ja usein ilman riittävää vakuutta. Yksinomaan silloisen hallituksen devalvaatiopäätöksellä valuuttalainojen pääoma kasvoi yhdessä yössä liki puolella. Tämä aiheutti edelleen vakuusvajetta ja rajun yritysten konkurssiaallon. Tuolloin 1990-luvulla velkaantuneet taistelevat vieläkin, kahdenkymmenen vuoden jälkeen, velkojensa kanssa. Yhteiskunta on menettänyt paljon näiden yrittäjien eristämisellä yhteiskunnasta. On myös huomioitava, että iso osa on takausvelallisia. Nykyisen hallituksen esitys roikottaisi näitä ihmisiä vielä viisi vuotta "hirressä". Tätä emme valiokuntaryhmänä voi hyväksyä.

Katsomme, että mietinnön sisältö on muilta osin kannatettava, mutta olisimme valmiita vapauttamaan 1990-luvun laman johdosta velkaantuneet jo aikaisemmin.

Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hyväksytään yksi lausuma (Vastalauseen lausumaehdotus).
Vastalauseen lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet vapauttaa 1990-luvun laman johdosta velkaantuneet veloistaan jo aikaisemmin kuin 1.1.2020.

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/lav...

Käyttäjän artoluukkanen kuva
Arto Luukkanen

Hannu. Luen nyt nämä ja tutustun tiukasti. Se mikä ei ole kohtuus ei voi olla lakikaan. Se sana "kohtuus" on tärkeä. Etenkin kun sen 1990-luvun laman pääjehut viheltelevät vain vapaasti ja raikkaasti ilman huolia. Kiitos Hannu!!!

Kari Ahveninen

Kepu pettää aina. Myös silloin kun se tekee niinkuin lupaa, sitähän ei kukaan odota.

Sipilällä riittääkin urakkaa, kun sieltä taas popsahtaa sekä Väyrynen että Aho kaveriksi, nyt taas "hovikelpoisiksi" pyykättyinä kun tovin ovat olleet sivuraiteella.

Uskomatonta kuinka lyhyt on suomalaisen äänestäjän muisti.

Käyttäjän artoluukkanen kuva
Arto Luukkanen

Kari. Sitä herätellään nyt ja tehdään kansanliike että kansan muistin virkistämiseksi. Keskustan "Suomi kuntoon" merkitsee paluuta wanhaan!

Käyttäjän HannuLehto1 kuva
Hannu Lehto

Kiitos Arto!
Ja Siunausta Sinulle!

Käyttäjän artoluukkanen kuva
Arto Luukkanen

Sinullekin Hannu korkeimpia voimia! ja rauhallista joulunaikaa!!!

Pauli Leinonen

Sipilän valitsevat haluavat jatkaa tässä EU-kurimuksessa. Valitettavasti itsenäisyydestä ei ole kohta mitään jäljellä.
Suomi olisi voinut olla suunnan näyttäjänä kansakuntien joukossa, nyt siitä on tullut talutushihnassa oleva reppana jolta ei kysytä mutta sitä enemmän vaaditaan.

Käyttäjän artoluukkanen kuva
Arto Luukkanen

Pauli. Näin on. Sitä samaa wanhaa keskusta-soppaa ei ole kuitenkaan pakko syödä.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

"Suomen taloudellinen tilanne parani huomattavasti vuosina 1994–2000."
Kuten kirjoitit, markan kellutus (eli silloin devalvaatio) oli yksittäisistä tekijöistä ehkä merkittävin, kun alettiin nousta alhosta maan.

Käyttäjän artoluukkanen kuva
Arto Luukkanen

Kyllä Seppo. Devalvaatiot repivät Suomen ylös ja antoivat paperiteollisuudelle ymv. mahdollisuuden kilpailla. Markka oli silloin tärkeä. Tosin valuuttavelkaa ottaneet olivat vaikeuksissa.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Ehkä devalvaation sijasta "kellutus" olisi sopivampi sana, koska siinä valuutan arvo kiikkuu niin ylös- kuin alaspäinkin.
Devalvaatiot ovat ns. pysähtyneisyyden, suomettumisen ja lumedemokratian ajan keinoja bilateraalisten 5-vuotissuunnitelmien sivutuotteina, jolloin kauppavaltuuskunnat tekivät Neuvostoliiton kanssa pitkiä toimitussopimuksia:
Sekundaa ja sutta ei aina saanut kelpuutetuksi länteen...

Käyttäjän hexu980 kuva
Heikki Aukee

Suomi devalvoi markan -91 ecuun kytkettäessä ja päästi markan kellumaan -92. Lisäksi toteutettiin sisäinen devalvaatio. Se oli kepulais-kokoomuslaista talouspolitiikkaa. Kun ei päästy yhteisymmärrykseen köyhdytetäänkö pääomaa vai väestöä, rangaistiin molempia varmuuden vuoksi täysimääräisesti.

Kimmo Sivonen

Entä Sipilän ulkopolitiikka? Antaako hän homman sovinnolla Tuomiojalle ja miten kepun YYA-osasto eli Väyrynen, Lehtomäki, Kääriäinen jne... otetaan mukaan?

Käyttäjän artoluukkanen kuva
Arto Luukkanen

Siellä väijyy tosiaan wanhojen suomettuneiden retrosaurusten lauma: Väyrynen, Lehtomäki....

Mika Samuel Kiekkijev

Kyllähän Sipilän kuunteleminen on vähän sellaista kohmeisin käsin mateen poistamista koukusta, luisuu ja lipsuu.

Insinööriaivot tulostavat pikkutarkkoja laskutoimituksia,jättäen ihmisen pois yhtälöstä.

Lopputulemana on hämmennys, mitä Sipilä sanoi, vai sanoiko?

Keijo Räävi

Kepu on hyötynyt valtavasti perussuomalaisten hajaannuksesta joka konkreettisesti näkyy EU-parlamenttiin hukkuneen Halla-ahon näkymättömyydessä, puolueesta jakuvasti eroavina pettyneinä aktiiveina ja kaiken tämän huippuna nykymaailmasta pahasti vinksallaan olevat Soinin "avioliitto on pyhä sakramentti" -taantumus.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Kommenttisi johdosta etsin näkymätöntä Halla-ahoa, joka löytyi yllättäen napin takaa:
http://www.halla-aho.com/scripta/ruotsin_ja_suomen...

Leo Löppönen

Kannatti katsella tämä 5.12.-14 EM:n European Migration tilaisuus ja avoimin mielin miettiä tuolta pohjalta missä mennään EU:ssa ja Suomessa.
Tilaisuudessa mainittiin että USA ja Kanada valtioina perustuvat maahanmuuttoon...
herää kysymys; Parissa, kolmessa vuosisadassa siis Eurooppalaiset (pääosin) maahan- muuttajat siis hävittivät alkuperäiset maassa-asujat, intiaanit, lähes olemattomiin omilla toimillaan!? Siitäpä seuraa pohdiskelua; Mitenkäs sitten tämä Euroopan monikulttuuristuminen eli lähinnä "islamilaistuminen"uotsissa, oli Jussi Halla-aho!
Todella hyvin valmisteltu ja perusteltu esiintyminen!

Käyttäjän heikkitoivonen kuva
Heikki Toivonen

Sipilä kyllä hienosti trapetsitaiteili taannoin Nato-asiassakin. Onko Arton Nato-kanta selkeä ja jos on niin mikä vai onko ehdoton/ehdollinen 'ehkä'?

Käyttäjän artoluukkanen kuva
Arto Luukkanen

Ei nattoon! nyt olisi hölömöö...

Käyttäjän heikkitoivonen kuva
Heikki Toivonen

Perusteluita tietenkin Nato-kannallesi toivoisi saavan. Esim. Jungner varsin analyyttisesti muutama päivä sitten perusteli Nato-kantansa.

Tuskin olet sitäkään mieltä, että Natoon kannattaa hakea vasta sitten, kun [jokin iso] sotilaallista aggressiotaan osoittava valta kolkuttelee ovilla? Vasta kun hätä on käsillä?

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

Näyttää siltä ettei oppositio ole keskenään kovin yhtenäisellä linjalla hallituksen politiikkaa vastaan.

Näyttää myös siltä että Sipilä löytää helpommin vahvoja hallituskumppaneita nykyisistä hallituspuolueista kuin nykyisistä oppositiopuolueista.

Näyttää myös siltä että perussuomalaisten kenttäväen ja eduskuntaehdokkaidenkin mielipiteet ovat aika paljon ristissä perussuomalaisten johdon mielipiteiden kanssa.

Perussuomalaisten johtohan on kääntänyt takkiaan viime vaalien jälkeen nimenomaan niissä kysymyksissä jotka saivat aikaan jytkyn viime vaaleissa. Enää ei ajeta eroa eurosta ja EU:sta, tuskin sitä ajettiin oikeasti ennenkään, sillä tavalla vain hankittiin ääniä.

Mamu- kriittisiä kansanedustajia on käsitelty kovakouraisesti muun eduskuntaryhmän toimesta, on nuhdeltu ja pantu vieroitushoitoon, yksi on jopa erotettu puolueesta.

Ihme on ettei tämä takinkäännös näytä tämän enempää vaikuttavan perussuomalaisten äänestäjiin. No, heiltä puuttuu uskottava vaihtoehto, kun kukaan ei oikein usko itsenäisyyspuolueeseen, vaikka se edustaa ilmeisesti vakavammin perussuomalaista arvomaailmaa kuin perussuomalainen puolue.

Miksi itsenäisyspuolueeseen ei luoteta?
Miksi takinkääntäjä Soini ei menetä luottamustaan äänestäjiensä keskuudessa?
Kysymyksiin ei ole vastausta.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Näyttää myös siltä, että vaijerilla pysymisen osalta kannattaa luottaa enemmän trapetsitaiteilijan taitoihin kuin korkeampiin voimiin...

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Arto, kyllä jokainen puolue edustaa omaa ohjelmaansa ja päämäärää politiikassa. Joko olet nähnyt PS-puolueen vaaliohjelman kun niin kovin arvostelet puolueen EU ja euronäkemyksiä?

Mutta sikäli hyvältä näyttää tuo kiinnostuksesi PS-puoluetta kohtaan, jotta toivossa on hyvä elää. ;)

Käyttäjän SauliAittola kuva
Sauli Aittola

"Miksi itsenäisyspuolueeseen ei luoteta?
Miksi takinkääntäjä Soini ei menetä luottamustaan äänestäjiensä keskuudessa?
Kysymyksiin ei ole vastausta.

Kyllä niihin löytyy vastaus vaaleissa, perussuomalaiset lipuu 14 prosentin tietämille. IPU saa kaksi edustajaa. Soini ei saa enää entistä äänivyöryä, tosin kohtuullisesti kuitenkin.

Keskusta suurimmaksi puolueeksi.

Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen

Keitä ovat nämä nimelliset, ei kuvalliset ja taustoiltaan epäselvät kommentoijat ?
US vaatii nämä asiat.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Jääskeläinen nyt ainakin on ollut täällä ennenkin ja nimeä klikkaamalla löytyy kuva, joka näyttää ihan samalta kuin ennen 'sapattivapaata'. Hauska tappa vanha tuttu, Risto!

Leo Löppönen

Tässä yksi vesiselvä Arton nuoruuden ystävä Savonlinnan seurakuntanuorista. Itsenäinen ja puolueisiin sitoutumaton asiapohjalta äänestävä perusjuntti; Kysyy Artolta; "Milloin alat levittää OMAA agendaa, sen sijaan, että ruodit innokkaasti toisten tekemisiä? Minkä tähden olet ehdokkaana, paitsi "isänmaan asialla"? Mitä ajattelet tehdä Arkadianmäellä toisin kuin esim. puoluekuri vaatisi? Mitkä siis ovat periaatteitasi, mitkä eivät ole myytävänä?
Ihan vapaasti voit kertoa jo nyt, ei niihin vaaleihin ole enää pitkäkään aika aloittaa koota "vaalikarjaa." Toivon todellakin, että olet omaa ehdokastani Aku Ankkaa pätevämpi hoitamaan yhteisiä asioita, joten areena on sinun! Ankalla vain kerran viikossa...keskiviikkoisin!

Käyttäjän velimattivanhanen kuva
Veli-Matti Vanhanen

Löppönen:"Milloin alat levittää OMAA agendaa, sen sijaan, että ruodit innokkaasti toisten tekemisiä?"

Luukkasen agendaksi varmaan riittää Pallen laulu "Ryssää silmien välliin"

Leo Löppönen

Veli-Matti Ei"agendaa" kun politiikka ei enää vuosikymmeniin ole ollut yhteisten asioitten hoitamista vaan toisten"nyppimistä" Eipä tuo käsityksesi Arton agendasta ainakaan kovin mieltänostavaa ole sinunkaan käsityskyvystäsi, mutta ihmisiähän me vaan kaikki ollaan....

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

Minua kovasti ihmetytti se että pääministeru Stubb sortui sellaiseen pahaan virheeseen että lähti kovasti kritikoimaan opposition puoluejohtajaa ja tämän ohjelmaa, vähän samaan tapaan kuin blogisti ja kansanedustajaehdoikas Arto Luukkanen tässä tekee.

Stubbia pidetään yleisesti viisaana miehenä, mutta minua on se aina vähän kyllä epäilyttänyt ja tämä epäilys saa vahvistusta päivä päivältä, kun Stub jatkaa mokailujaan. Edellinen pääministeri, Katainen, oli kyllä nuoremmasta iästään ja vähäisemmästä koulutuksestaan huolimatta kypsempi ja viisaampi kuin tämä Stub.

Ei politiikka riitelemällä parene, vaan niin että koitetaan ymmärtää myös toisin ajattelevia, eikä ajatuksia pitäisi lähteä tyrmäämään vain siksi että ne ovat poliittisen kilpailijan ajatuksia, tarkoituksena kampittaa, nolata ja nöyryyttä, ninkuin koulu- tai työpaikkakiusaajat menettelevät.

Keskustan Sipilä on tässä poliittisen kulttuurin muutoksessa ollut edeltäkävijä ja tiennäyttäjä. Toivottavasti hänen poliittiset vastustajansa eivät onnistu tuhoamaan hänen yritystään parantaa Suomen poliittista kulttuuria.

Käyttäjän tfhyvarinen kuva
Toivo F. Hyvärinen

Pääministeri Sipilä vaikuttaa talouspoliittiselta osaamiseltaan harvinaisen tyhmältä kekkeruusilta.

Valtiontalouden luotsaaminen vaatii makrotaloudellista osaamista. Yritysjohdossa saa vain mikrotalouden osaamisen perusteista jonkinlaisen käsityksen.

Jos nyt Sipilä saa läpi tämän ajatuksensa 5 + 5 + 5 eli suurin kaartein 15%:n palkkojen alennuksen, niin se tietäisi todellista deflaatioshokkia Suomen kansantaloudelle.

Sitäpaitsi mitenkä valtio tulisi toimeen, kun palkkoja alennettaisiin? Palkoista verotulojen kertymä laskisi selvästi yli 15%, koska progressiivisen marginaaliveron takia kävisi väistämättä näin. Vai olisiko palkkoja laskettaessa tarkoitus veroprogressiota kiristää?

Sitäpaitsi kotitalouksien menot ovat yritysten tuloja. Kotimarkkinoiden ostovoima heikkenisi entisestään. Työttömyys ja konkurssit lisääntyisivät.

Edelleen on epäselvää koskisiko palkkojen alennus vain rintamavastuussa olevia duunareita vaiko laskettaisiinko myös johtoportaan palkkoja? Miten kävisi mm asuntovelallisten mahdollisuudet selvitä lainoistaan alemmilla palkoilla?

Sipilä on täysi pelle, joka joutuu näistäkin hankkeistaan perääntymään, vaikka AY-porukat näyttäisivät Sipilälle keskisormea.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset