Arto Luukkanen

Kiihkoilu pois Suomen kouluista!

Totalitarismi rakastaa lasten ja nuorten aivopesua ts. indoktrinaariota.

Väkivaltaan, vihaan, suvaitsemattomuuteen ja ideologiaan uskova ”propaganda-valtio” ei voi sallia, että tulevan sukupolven käsityksiä voisi muovata kukaan muu kuin se.

Historiassa on monta esimerkkiä tästä toiminnasta. Käytän esimerkkinä stalinistista järjestelmää, joka pyrki systemaattisesti muovaamaan lasten käsityksiä luokkataistelun, tieteellisen ateismin ja marxilaisen ihmiskäsityksen puolesta.

Aivopesua Neuvostoliitossa

Neuvostojärjestelmä pyrki alusta asti kieltämään väärien ideologioiden kuten kirkon ja ”porvarillisten agenttien” toiminnan koululaitoksessa. Erityisesti humanistiset alat joutuivat tiukkaan paikkaan; tiedekuntia ja tieteenaloja suljettiin. Tilalle ympättiin ”sosiaalitieteitä” sekä ns. ”punaisten professorien” opetusta. Turhat porvarilliset opettajat joko tuhottiin tai karkotettiin kuten vuonna 1922, jolloin 155 Venäjän akateemisen elämän tärkeää vaikuttajaa ja ajattelijaa laivattiin ulkomaille.

Lapsille ja opiskelijoille haluttiin antaa ”tieteellisen marxilaisuuden” kyllästämää opetusta, joka tähtäsi ”käytännön aloille” ts. insinööreiksi, agronomeiksi ym. asiantuntijoiksi, jota sosialistinen järjestelmä voisi käyttää hyväkseen. Samaan aikaan työläisille perustettiin omia korkeakoulujaan (rabfak, krestfak), joiden kautta nämä taatusti ideologisesti oikeat ihmiset olisi mahdollista kouluttaa.

Ilmiannot vanhempia vastaan ovat ihan ok!

Koulutusjärjestelmän lisäksi nuoriso istutettiin ”Lenin-lapsiin”, pioneeriliikkeeseen ja nuorisokommunistien (Komsomol) joukkoon, joissa ideologista indoktrinaatiota harjoitettiin vapaa-ajalla. Tarkoituksena oli luoda uusi Neuvosto-ihminen, joka tuntisi ”syvää rakkautta” tovereita kohtaan, sekä ”hehkuvaa vihaa” luokkavihollisia kohtaan. Stalinin aikana tähän liitettiin myös ”patrioottisuus”, joka tarkoitti rakkautta synnyinmaata – Neuvostoliittoa kohtaan. Hyökkäyssotia vasten luotiin myös termi: ”internationalismi”, joka tarkoitti sitä, että neuvostonuorten piti olla valmiita ”vapauttamaan” kapitalistisen ikeen alla olevia ihmisiä.

Kommunistisen kasvatuksen korkeimmat kukkaset syntyivät ehkä silloin kun ns. näytösoikeudenkäynneissä lapsia kuljetettiin oikeussalien eteen huutamaa heleillä lasten äänillä ”kuolema hulluille koirille”. Tai kun lapsille kerrottiin uudesta sankarista Pavlik Morozovista, joka oli vuonna 1932 antoi NL:n salaiselle poliisille ilmi oman isänsä ”dokumenttien väärentämisestä ja niiden myymisestä neuvostovallan vihollisille”. Pojan sukulaiset tappoivat Pavlikin ja hänestä tuli ihanne ja sankari, jolle laulettiin ylistyslauluja.

”Pirkkalan moniste” ja yritys Suomen lasten politisoimiseksi

On meillä Suomessakin osattu.

Suomessa ajatus yhteiskunnan muuttamisesta lasten avulla syntyi vasemmiston mielissä 1970-luvulla. Taistolais-vasemmiston edustajat olivat päässeet tällöin liimautumaan virkakoneistoon ja demari-ministerien suosiollisella avustuksella nämä aloittivat tehokkaan aivopesun Suomen lasten tietoisuuden muuttamiseksi.

Eräs mielenkiintoisimmista kokeista, oli ns. Pirkkalan moniste-kokeilu joka kykeni opetusministeriön, kouluhallituksen ja Tampereen yliopiston psykologian laitoksen avulla keittämään kokoon historian opetusmateriaalia, jossa pyrittiin viidennen luokan lasten tietoisuuden mobilisoimiseksi kapitalistista ja porvarillista yhteiskuntaa vastaan.

Kyseessä oli maisteri Antti Penttilän laatima, Kouluhallituksen ylitarkastaja Kari Koukkusen valvoma projekti, jonka käytännön toimintaa päsmäröi Tampereen yliopiston psykologiaprofessori Tapio Nummenmaan johtama PETO (peruskoulun toimivan opetussuunnitelman projekti) -tutkimusryhmä.

Tämä yritys kaatui kun asiasta nousi häly ja eduskuntakysely vuonna 1975.

Demari ja aikoinaan maan nuorin ministeri Ulf Sundqvist joutui nöyrtymään. Toinen opetusministeri – kuten silloin sanottiin ko. hallituksen ainoa mies - opetusministeri Marjatta Väänänen - piti kokeilua skandaalina ja eduskuntakeskustelun jälkeen reagoi asiaan lopettamalla tämän yrityksen.

Samalla myös Tampereen yliopisto joutui luopumaan pitkin hampain tämän ”menestyksellisen” kokeilun jatkamisesta. Vasemmistolle tämä oli kova paikka. Esimerkiksi vuonna 1976 Kasvatusalan Sosiaalidemokraattinen Yhdistys toi esille harminsa oikeiston toimista ja totesi, että ”porvariston taantumuksellisin osa yritti edelleen pysäyttää koulu-uudistusta hyödyntämällä taloudellista lamaa ja kampanjoimalla peruskoulua vastaan”. Se ennakoi myös ”oikeistoyhteistyötä” tässä asiassa. (Ville Okkonen: Peruskoulua vastaan, yksityisoppikoulut ja yhteiskuntajärjestys, 1966-1975, Turun yliopisto, opinnäyte,  s.278).

Pirkkalan kokeilu kuihtui yhtä aikaa Teiniliiton ja kouluneuvosto-kokeiluiden kanssa. Aivopesu ei edennyt sillä Suomi ei kerta kaikkiaan kääntynyt sosialismiin eivätkä silloin porvarilliset puolueet - kokoomus ja keskusta lämmenneet lasten ”ideologisille ristiretkille”.

Myös kouluneuvostovaalit osoittivat, että näitä rakenteita kehränneet taistolaiset eivät saaneet enemmistöä lasten keskuudessa. Lapset eivät tehneetkään vallankumousta – kiväärit jäivät jakamatta, porvareita ei tapettu ja ne 20 perhettä saivat jatkaa toimintaansa.    

Laura Huhtasaari – Marjatta Väänänen

Kuten tiedämme, kansanedustaja Laura Huhtasaaren esille tuoma epäkohta ideologisen opetuksen vaaroista kehitti harvinaisen somemyrskyn.

Huhtasaaren toimintaa on paheksuttu ”maalittamisena” kunnes pian paljastui, että kyseinen kuva oli jo sosiaalisessa mediassa. Sitten keksittiin, että koulu on vaarassa ja sinne pitää saada turvamies.

Kyse näyttää olevan itsekehrätystä skandaalista ja jonkinlaisesta orgastisesta anti-Huhtasaari refleksistä, joka vallitsee maamme mediassa. Älylliset pohdinnat eivät ole häirinneet tätä yhteistä hurmaa. Esimerkiksi iltapäivälehdet ovat kuvanneet asiaa sellaiseksi, että ”Huhtasaari pelästyi lasten piirrustuksia” ym.

Todellisuudessa Laura Huhtasaari toimi aivan samanlaisella motiivilla kuin aikoinaan ministeri Marjatta Väänänen. Tämäkin sai aikoinaan päälleen vasemmisto p-myrskyn.

Isot kysymykset

Nyt torstaina kun tämä väärään puolueeseen ja väärään ihmiseen kohdistunut syväpöyristymisen ihanuus on haihtumassa, ovat nämä ”gut-mensch” piirit havainneet, että he joutuvat nyt sitten ottamaan kantaa pääkysymykseen: voiko Suomen kouluissa harjoittaa poliittista vaikuttamista ja indoktrinaatiota.

Ongelmana on se, että valtakunnallinen opetussuunnitelma on tässä asiassa yksiselitteinen: koulussa ei voi politikoida tai propagoida omia aatteita (kt. vuosien 2004 että 2014 OPS/ https://www.oph.fi/ops2016/perusteet).

Näyttää kuitenkin siltä, että ns. piilovaikuttamista tapahtuu.

Esimerkiksi Jani Toivola on ahkerasti ja kiitettävästi kulkenut (taksilla) koulusta kouluun ja kertonut omista elämän kokemuksistaan. Seurasin itse tällaisen luennon Järvenpäässä ja jokaiselle ajattelevalle kuulijalle tuli selväksi, että kyseessä oli vaalityö. Hänen hieno agendansa oli loppujen lopuksi tiettyyn ideologiaan ja maailmankuvaan johdatteleva puheenvuoro, joka tietenkin myös sponsoroi hänen omaa suuntautumistaan erilaisiin asioihin.  Se, että hän sai tästä rahaa useilta tahoilta ja että hän toimi tässä sairaslomansa aikana, ei häirinnyt tilaajia. Ainakaan silloin.  

Vielä kerran. Saako koulussa politikoida?

Minun mielestäni ei saa. Jätetään koulut rauhaan. Puhutaan muilla foorumeilla, ei demonisoida vastustajia tai niitä tahoja, jotka eivät ajattele kuin me. Kunnioitetaan toista eikä vääristellä toisen sanoja tai mobilisoida näitä syväpöyristymis-orgioita välittömästi. Ennen kaikkea jätetään kerta kaikkiaan tämä viholliskuvia luova poliittinen jaarittelu: puhutaan terävästi ja kriittisesti mutta toista kunnioittaen.

Toinen kysymys kuuluu: onko meillä poliitikkoja - kuten suomettuneisuuden synkimpinä vuosina oli - jotka uskaltavat tuoda tämän asian esille? Minun mielestäni on.

Laura uskalsi.

Ikävä kyllä nykyinen opetusministeri ei selvästikään näe indoktrinaation vaaroja. Hänen mukaansa poliitikot eivät saa puuttua näihin asioihin. No…vuonna 1975 puututtiin ja koulut pelastettiin. Tästä voidaan vetää se johtopäätös, että Sanni Grahn-Laasonen ei selvästi ole Marjatta Väänänen.   

Vielä kerran. Arvoisat ei-viher-vasemmistolaiset. Miettikää järkevästi. Nyt vihollisena, natsina ja rasistina on perussuomalainen puolue mutta jossain vaiheessa viholliskuvaa muutetaan ja silloin viholliseksi voi tulla kokoomus tai keskusta. Tämä moderni Lapuan Liike ei usko kyyneliin – kuten ei Moskovakaan uskonut.

ps. Keskustelusta

Arvoisat keskustelijat,

Harvoin on kiihkottumuutta, rauhallisuutta ja ei-demonisoimista toivova blogi saanut näin raivokasta ja epä-älyllistä palautetta. Joukossa on tosin ollut aivan hyviäkin kysymyksiä. Rauhallisia kysymyksiä ja kommentteja kirjoittavat henkilöt ovat pysyneet poissa - ymmärrettävistä syistä. Ei kukaan halua laittaa lusikkaansa tällaiseen huuto ja herjaussoppaan.

Politiikassa mukana olevana on tietenkin totuttava näihin ja tulkitsen, että monet näistä asiattomista kommenteista olivat oman pahan olon "sielun hätähuutoja". Perussuomalaiset on leimattu kertakaikkiaan niin, että heistä on aina esitettävä se ilkeä ja pahantahtoinen tulkinta. En syyttele heitä vaan sanon suvaitsevasti: "he eivät tiedä mitä he tekevät".

Tällaisen noitavainomentaliteetin lietsomisesta pidän vastuussa ennen kaikkea toimittajia ja tässä tilanteessa US:n päätoimittaja Markku Huusko kunnostautui notoorisesti kun lähti täysin rinnoin Laura Huhtasaarta vastaan varsin heppoisin perustein. Hän ikäänkuin näytti esimerkkiä ja usutti ihmiset raivoon. Toimittajien esimerkki vihapuheen käsittelyssä on tärkeää. Heillä on enemmän vastuuta kuin muilla.

Toisaalta toimittajiakin pitää ymmärtää. Suomalaisessa politiikassa on aina ollut ns. syntipukkeja, jotka ovat toimineet ns. vanhurskaan vihan kohteita. Kommunistit ja sosiaalidemokraatit olivat tätä ennen II maailmansotaa ja sen jälkeen kokoomus aina 1980-luvulle saakka. Nyt perussuomalaiset ovat sen kohteena. Syy on yksinkertainen: perinteiset wanhat puolueet näkevät uuden tulijan sietämättömänä kilpailijana, joka pitää tuhota mahdollisimman pian - syöttökaukalolle ei haluta uusia kärsiä.

Sitten näihin argumentteihin. Ensiksi, mitään tilastotietoja tai tutkimusta siitä harjoitetaanko koulussa poliittista indoktrinaatiota ei minulla ole. Historialliset esimerkit kertovat siitä, että sellainen on mahdollista. Se myös alleviivaa sitä, että vallanpitäjän pitää olla valppaana ja estää koulun politisoituminen.

Minun hypoteesini perusteella ovat vain arkikokemus ja ihmisten kertomukset, jotka ovat minun mielestäni määrällisesti suuria ja joissa on kaikissa sama toistuva sanoma: jotkut opettaja/opettajat harjoittavat täysin laillista puoluetta vastaan armotonta ja vastuutonta kiihotusta ts. ja samalla kiihottavat oppilaita.

Minusta tästä asiasta pitäisi tehdä puolueeton tutkimus. Ei ole savua ilman tulta. On syntynyt perusteltu epäilys, että opetussuunnitelmaa ei noudateta todellisessa elämässä. Tutkitaan ja katsotaan pitääkö tämä paikkaansa.

Näin yleisesti todettuna: tässä blogissa esiintyneet tulehtuneet reaktiot ja raivossa vihan aalto, joka seurasi tästä maltillisuuteen kehoittavaa blogia ovat ikävän ajan merkki. Suomen poliittisessa keskustelussa on jotain vialla. Onko todella näin, että tämä vanhurskas viha on se ainoa mahdollisuus keskusteluun? Kohdistan tämän kysymyksen median edustajalle ja erityisesti Markku Huuskolle, joka on ottanut sydämelleen hyvän puolesta tapahtuvan taistelun. Onkohan se ihan viisasta ja journalistisesti perusteltua? 

Kunnioittavasti ja rauhalliseen dialogiin pyrkien

Arto Luukkanen

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

21Suosittele

21 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (114 kommenttia)

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Kuten tiedämme, kansanedustaja Laura Huhtasaaren esille tuoma epäkohta ideologisen opetuksen vaaroista kehitti harvinaisen somemyrskyn."

Kansanedustaja Huhtasaari kirjoitti, että koululaitoksessamme harrastetaan laajamittaista aivopesua ja, että hänelle on toimitettu runsain mitoin koulut ja opetusaineet yksilöiviä todistajanlausuntoja, jotka tukevat tätä käsitystä. Hän ei kuitenkaan ilmeisesti aio toimittaa näitä viestejä millekään viranomaiselle, joka voisi asiaa alkaa tutkimaan.

Laura pystyisi nyt itse toimillaan edesauttamaan epäkohdan selvittämistä mutta on ilmeisen haluton tekemään näin. Tiedätkö sinä miksi?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Ovatko sinun mielestäsi tuo oppilaiden tekemä posteri ja Jani Toivolan kouluvierailu riittävä todiste laajamittaisesta opetuksemme politisoitumisesta?

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Niinpä niin, kansanedustaja Huhtasaari tviittasi sen sijaan että olisi kääntynyt jonkun virallisen tahon puoleen jos katsoi koulujen opetuksessa olevan huomautettavaa, ja tässäkin on tulos

Tampereen pormestari Lyly vaatii kouluihin opetusrauhaa – kouluille sadellut törkypuheluja ja sähköposteja Huhtasaaren tviitin jälkeen

https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/tampe...

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

"Jätetään koulut rauhaan."

Tuliko kehotus oikeaan paikkaan vai pitikö se mennä persujen sisäisenä viestinä?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Kyllä tämä välillä tuntuu persujen sisäiseltä tiedotusalustalta...

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Roskaa. Nykyajan fiksuja nuoria ei voi aivopestä. Eikä sitä kouluissa edes yritetä. Indoktrinoinnin yrityksenkin superkriittinen teini haistaa nanosekunnissa.

Kansanedustajien vierailut kouluissa ovat harvojen herkkua. Miksi kansanedustajat eivät enemmän kierrä kouluja? Pääsyy on se, että suurin osa heistä on nuoria ja tulevaisuuden haasteita kammoavia veritulppasukupolven kääkkiä, joita kiinnostavat marjattaväänäset ja kekkoset enemmän kuin suomalaisten nuorten todellisuus ja tulevaisuus. Paras, että pysyvätkin poissa. Jani Toivola on ollut kiitettävän aktiivinen, mutta sekin jalkautuminen onkin näköjään tämän sekoboltisidonitsin mielestä pahuuden myyräntyötä.

Vaalityö muuten tehdään kyllä ihan muualla kuin yläasteilla.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Nää ei vaan malta lopettaa aiheesta.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Kukahan seuraavaksi, työmies Putkostakaan ei ole vielä näkynyt.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola

Minusta näyttää että ette tekään malta lopettaa. Persut jauhaa ja te samat naamat tulette automaattisesti aina vastaamaan, eli vassarit, kommarit ja vihreät vastaan persut. Jotenkin näin.

Näin sivusta tätä on ollut aika huvittavaa seurata, aikuiset kinaa hiekkalaatikolla että minä olin oikeassa, etpäs vaan minä.

Käyttäjän ReijaHaapanen kuva
Reija Haapanen Vastaus kommenttiin #46

#46 Saattaa tulla yllätyksenä, mutta tätä(kin) persujen proggista pitävät älyttömänä monet muutkin kuin vassarit, kommarit ja vihreät.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #48

Mietinkin tässä juuri että mihin noista kolmesta ryhmästä itse kuulun.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen Vastaus kommenttiin #50

Kannattaa muutoin miettiäkin ettei valitse väärin kun on noin monta vaihtoehtoa.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin Vastaus kommenttiin #50

Samoin.
Tosin oikein HD - persulle kaikki muut paitsi persut ja KDt ovat "kommunisteja" .
( KDt puolestaan ovat nössöjä " hihhuleita" , kun eivät innostu kaikista väkivaltavisioista mamujen "invaasiota" vastaan .)

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #46

"eli vassarit, kommarit ja vihreät vastaan persut"

Huti, mutta ilmeisesti tuo on persujen ainoa ajattelumalli.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola Vastaus kommenttiin #53
Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #68

Siinä tapauksessa edustanet yhteistyöhön toivonsa menettäneitä: kaikki muut vastaan persut.

Käyttäjän artoluukkanen kuva
Arto Luukkanen

Esa hyvä. Ihmiset eivät ole sekoboltsidonitseja. Pidetään asiallinen linja)) vai mitä Esa. Heittelyt lisäävät sitä vihapuhetta)))

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Minusta ihminen, joka vuoden 2018 tilanteessa yrittää todistaa jotain noilla iankaikkisen vanhoilla marjattaväänäsillä ja pirkkalanmonisteilla on kyllä aika sekaisin.

Käyttäjän artoluukkanen kuva
Arto Luukkanen

Janne hyvä. Yritä nyt rauhallisesti miettiä tätä suurta kysymystä: pitääkö poliittista kiihkoilua olla kouluissa? Ihan rauhallisesti - vedä vähän henkeä ja hymyile vaikka peilin edessä. Se rauhoittaa)))

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

"Yritä nyt rauhallisesti miettiä tätä suurta kysymystä: pitääkö poliittista kiihkoilua olla kouluissa?"

Yritä nyt rauhallisesti miettiä ketkä mahtavat soittaa Tampereen kouluihin törkypuheluita Huhtasaaren tviitin jälkeen.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Yritä nyt rauhallisesti miettiä tätä suurta kysymystä: pitääkö poliittista kiihkoilua olla kouluissa? Ihan rauhallisesti - vedä vähän henkeä ja hymyile vaikka peilin edessä. Se rauhoittaa)))"

Tosi hyvä ohje kansanedustajalle tai dosentille, jotka esittävät ilman kovin kummoisia todisteita, että koululaitoksessamme on laajamittaista poliittista kiihkoilua ja aivopesua. Eikö ensin pitäisi jollain tavoin valaista onko kouluissamme millään tavalla järjestelmällistä poliittista kiihkoilua? Perus- ja lukio-opetuksessa on kuitenkin reilu 50000 opettajaa.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Ainoa joka on kiihkoillut koulutyöstä on Huhtasaari ja hänen seuraajansa. Pienen piirin ulkopuolla kukaan ei usko tosissaan, että kouluissa olisi laajamittaista poliittista aivopesua.

Mutta joku ongelma pitää taas keksiä, jos ei muuten niin jotta voi puolustella Huhtasaaren poliittista kiihkoilua ja koulun maalitusta.

Eivätkö ne edelliset noin kymmenen persujen samasta aiheesta tekemää aloitusta riitä?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Kuinka paljon muuten yliopistonlehtorina toimivan blogistin mielestä tarvitaan todisteita, jotta koululaitosta voi alkaa syyttämään laajamittaisesta poliittisesta kiihkoilusta ja aivopesusta?

Käyttäjän artoluukkanen kuva
Arto Luukkanen

puuttuvia argumentteja metsästämässä))) yrittäkää argumenteilla pliis niin tulee hyvä keskustelu))

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Tämä on keskusteltu jo niin monessa blogissa että miksi jatkaa jos ei ilmaannu mitään uutta.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Argumentit tosiaan puuttuu. Mihin perustat väitteesi, että koululaitoksessamme on järjestelmällistä poliittista kiihkoilua?

Käyttäjän MikkoRaatikainen1 kuva
Mikko Raatikainen

En tältä istumalta jaksa uskoa mihinkään järjeselmälliseen tai laajamittaiseen poliittisseen aivopesuun kouluissa.
Mutta voiko kukaan sanoa tutkimatta (huom. tutkimatta)onko vai eikö ole pienimuotoisempaa, ehkä jopa tahatontakin vaikuttamista?...varmuuudella ei voi.
Sen ei tarvitse tarkoittaa minkään puolueen lokaamista, vaan kyse voi olla jonkun puolueen ideologian esille nostamistakin

Täytyy muistaa että opettajia on todella iso määrä ja sekaan mahtuu kaikenlaisia.
Osa on varmasti kovinkin kiinnostuneita politiikasta ja osa jopa mukana politiikassa....osa piutpaut välittää.

Voiko kukaan sanoa ettei varsinkin näin vaalien lähestyesssä jollain mene oma mielipide ja opetussuunnitelma niin sanotusti "sekaisin".
Muistan itse aikanaan erään historian opettajani jolla oli ...sanotaanko lämmin suhde kommunismiin ja se kyllä paistoi ja halua oli että koko luokalla olisi ollut samanlainen suhde tovereiden ajatusmalliin.
Miksi tätä ei muka olisi mahdollista nykyaikana...emme me vielä niin valmiita ihmisinä ole ettei mokia sattuisi vileä tänäpäivänäkin.

Se mitä yritän sanoa on, että tämä on mielestäni sellainen asia jota pitäisi jollain keinoin yrittää selvittää.

Jo se että Huhtasaari on kertonut saaneensa sähköposteja joissa väitetään koulujen "aivopesusta" pitäisi tutkia puolueettomasti (huom. puolueettomasti)
Ymmärrän hyvin että ne viestit voivat olla tupsahtaneet vaikka puoluetoimistolta yllättäen mutta pyydettynä.
Mutta ne voivat myös olla oikeitakin.
Eiköhän sen totuuden saaa selville jos halua on.

Tämä on mielestäni sen verran tärkeä asia että pitäisi tutkia onko ne oikeita ja onko niiden takana tosipohjaiset kertomukset.
Jos ne on totta, niin asiasta pitäisi huolestua....jos ne olivat paskaa kannattaisi Huhtasaaren huolestua.

Kannattaa muistaa ettei kukaan olisi uskonut suomessa huumepoliisin johtajan olevankin se suurin konna ja pitänyt väitteitä aivan huuhaana ....ennenkuin eräs ilolintunen kertoi asiasta poliiseille.
Eikä hänenkää juttuja alussa kukaan ottanut todesta....kunnes...

Jaa vielä loppuun en väitä mitään enkä puolustelee ketään, vaan oma vaatimaton ehdotukseni on että asiaa kannattaisi tutkia puolueettomasti.
Tässä on isommastaa asiasta kyse kuin Huhtasaaresta tai persuista.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Oliko tuo muistilappu itsellesi? Sinulta puutttuu argumentteja. Marjatta Väänänen ei ole argumentti vuonna 2018.

Ja argumentoipa jotain siitä, mitä ajattelet koulua ja rehtoria uhkailleista.

Käyttäjän Luakso kuva
Anton Laakso

Ihan oikeesti nyt. Vielä viikko sitten kukaan persu ei puhunu sanallakaan mistään poliittisesta aivopesusta koulussa ja nyt kun Huhtasaari löysi puolen vuoden takaa jonkun yläkoululaisten tekemän yksittäisen työn niin taustalla on oltava ministeriöstä asti johdettu salaliitto ja nuorisokin on pilalla.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Itseasiassa tästä uikutettiin, kun ne äskettäin julkaisivat sen umpisurkean koulutuspoliittisen prujunsa.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Onkohan jäänyt perussuomalaisilta lukematta, alkaa näin

Välttämätön koulurauha

https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads...

Käyttäjän Luakso kuva
Anton Laakso

Oliko näin? Yliopistoissa ja tieteessä oli ainakin tätä "ideologista huuhaata", mutta en muista, että tämän olisi mainittu olevan alempien koulutusasteiden ongelma.

Lisäyksenä: En ainakaan näin äkkiseltään löydä mitään mainintaa asiasta tuosta koulutusohjelmasta. Mikä on toisaalta kyllä erikoista kun miettii minkä kokoluokan ongelma se nyt tällä viikolla on ollut.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen Vastaus kommenttiin #25

Se kitinä taisi enemmänkin liittyä siihen, mitä perseinarit vihavat yliopistoissa: naistutkimusta ym.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #25

"Oliko näin? Yliopistoissa ja tieteessä oli ainakin tätä "ideologista huuhaata", mutta en muista, että tämän olisi mainittu olevan alempien koulutusasteiden ongelma."

Kyllä on: http://aitoavioliitto.fi/uutiset/kotimaa/tarkea-ti...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Pirkkalan peruskoulun marxilainen kokeilu 1973 - 1975, aiheutti aikanaan melkoisen kohun, toisesta maailmansodasta oli kulunut vasta 30 vuotta ja suurin osa Suomen itsenäisyyden puolesta taistelleista sotilaista oli silloin vielä hengissä.
"- Kyseessä oli lasten ideologinen aivopesu, jonka toteuttivat yhdessä opetusministeriö, kouluhallitus ja Tampereen yliopiston psykologian laitos. Käytännössä kaiken takana oli SDP:n vasemmistosiipi, joka ajoi vain omaa etuaan. Siksi ihmiset suuttuivat silloin. Ja suuttuvat aivan varmasti myös nyt, sanoo Leskinen."

https://www.aamulehti.fi/kulttuuri/tuore-kirja-pir...

Käyttäjän Lauri-PekkaAlanko kuva
Lauri-Pekka Alanko

Sama porukka pakkolopetutti suurimman osan Suomen yksityisistä oppikouluista. Vain muutama jäi jäljelle Helsinkiin. Sundqvistin johdolla kunnat pakkolunastivat koulukiinteistöt muutamalla prosentilla reaaliarvosta.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Teiniliiton poliittisesti värittyneet punaiset touhustelut naurattavat edelleen. Kantaa otettiin kouluissa ja rintamalinjoja muodostettiin. Vapaakauppasopimuksen inhoaminen ja ’ EI ECC ’ rintanappien jakaminen ihan esimerkkeinä. Kouluneuvostojen vaaleissa poliittiset puheenvuorot olivat sitten enemmän sääntö kuin poikkeus. Vaalijulisteissa lainailtiin Karl Marxia puolesta ja vastaan.

Onneksi tuo Aron mainitsema PiPeKo n erikoiskokeilu haudattiin toimimattomana poliittisena nuoleskeluna ja todettiin näin yhtä typeräksi kuin ääliömäiset keksijänsä.

Kyllä -70 luku oli kommareille ja umpirähmäisille sossuille suloista kulta-aikaa. Ei siis ihme, että nukkavierua aatteellista toimintaa nähtävästi edelleen kouluissa ruokitaan. Ei se pantteri vaan pääse pilkuistaan. Ts. Samaa tuubaa, mutta hieman eri paketissa.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Nää persujen ''asiantuntevat'' blogit herättävät nyt jo lähes kaikissa myötähäpeää.

Ei rakas dosentti kaikkea tyhmyyttä ole pakko puolustella, vaikka samaan puolueeseen kuuluukin.

Muistatko kun olit yläasteikäinen, otitko silloin mielelläsi vastaan opettajien tuputuksia ja ohjeita?

Niimpä, ei yläasteikäisäi kukaan aivopese ja suomen koululaitos on kansainvälisestikin palkittu ja todettu erittäin hyväksi, sekä oppilaille, että opettajille.

Joskus kannattaa myöntää, että sori, meni ohi, niin säästyy häpeältä.

Vähän sama asia, kuin Arhinmäen ''lyöntikohu''

Tuntuu siltä, että persut eivät koskaan tunnusta olleensa väärässä mistään.

Tuollaisella asenteella menettää sen pienenkin uskottavuuden, jos sitä edes on jäljellä.

Kannattaa opetella sana anteeksi, se ei maksa mitään ja se helpottaa elämää.

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Teidän näkemyksenne nuorista on todella pahoin heitä aliarvioiva. Teidänkin olisi parasta jo vihdoinkin oppia se, että monet nuoret kuten vanhemmatkin inhoavat puoluettanne sen takia mitä edustatte, ei sen takia että he olisivat aivopestyjä tms. Sen sijaan, että syytätte kouluja teidän kannattaisi vähän vilkaista peiliin.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Jaa-a. Koskas nuoret olisivat ykkösasianaan kannattaneet vastuuta, ymmärtäneet mitään kustannuksista, tai hyväksyneet ylipäänsä kapinoimatta aikuisten asettamia rajoja ja sääntlöjä? Laumassa lampsitaan ja asenteiden muuttuminen nuorilla pääosin tapahtuu viimeistään sillon , kun omakohtaisesti kokee Ohoh - ilmiön ja hoksaa siinä omassa läheisessä elinympäristössään vaikuttavat ulkoiset tekijät, joiden kanssa on sitten opittava elämään.

Kommenttini on ilman poliittista latausta.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Olen samaa mieltä, että poliittinen kiihkoilu ei oppilaitoksiin kuulu.

Siitä nyt vaan ei ole näyttöä, että oppilaitos olisi jotain ideologiaa tuputtanut. Kyllä tuleva sukupolvi on voinut käsityksensä muovata ihan itse. Antipersu käsitys voi myös muodostua hyvinkin helposti ristiriidan resolvoitumisena kun oppilas on kasvanut monikulttuurisessa koulussa.

Asiasta siis pitää voida puhua, mutta Laura Huhtasaarella ei ole esittää näyttöä.

En myöskään tiedä mitä Jani Toivola on koulussa puhunut, että onko hän ajanut puoluepropagandaa vai onko ollut jokin motivaatiopuhuja.

Mutta, minulla sen sijaan on esittää näyttöä kouluun kohdistuvasta kiihkoilusta: http://aitoavioliitto.fi/uutiset/kotimaa/tarkea-ti...

Tässä ei ole mitään epäselvää. Kyseeessä on tiedevastaisella roskalla suoritettavaa lasten aivopesua.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Joo, tuo tuli töissä vastaan. Meni suoraan paperinkeräykseen.

Käyttäjän RaimoELaaksonen kuva
Raimo E. Laaksonen

"Ongelmana on se, että valtakunnallinen opetussuunnitelma on tässä asiassa yksiselitteinen: koulussa ei voi politikoida tai propagoida omia aatteita (kt. vuosien 2004 että 2014 OPS/ https://www.oph.fi/ops2016/perusteet).

Näyttää kuitenkin siltä, että ns. piilovaikuttamista tapahtuu."

Läväytähän dosentti lavaan ne näytöt koulujen vaikuttamisesta ja kannustamisesta oppilaiden persuvastaisuuteen, niin voidaan lopettaa nämä paskanjauhamiset.

Vai onko sovittu, että joka ainoa persu käy rustaamassa asiasta blogin, pari, jotta Huhtasaari pysyy otsikoissa?

Käyttäjän artoluukkanen kuva
Arto Luukkanen

Minä vastailen argumentteihin. Olen pahoillani, jos teillä on paha olla mutta siihen en voi auttaa. Tarjoan tässä teille kaikille ja etenkin petterille vain myötätuntoa. Tilanne on ymmärrettävä: se yhteinen hurma näyttää vaihtuvan krapulaksi.
Vielä kerran: onko meidän koululaitoksessamme poliittista indoktrinaatiota? Virallisesti ei pitäisi olla mutta onko sitä epävirallisesti?

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Mihin noin vakuuttavan vahva väite perustuu?

Käyttäjän velitakanen kuva
Veli Takanen

Ensin välität, että on. Sitten kysyt onko! Ihan yliopistotason ajattelua.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Koululaitosten ulkopuolelta käsin, ehdottomasti kyllä ja on todistettavissa aukottomasti.

Peruskouluissa koululaitosten sisältä käsin, mahdollisesti. Näyttöä ei ole.

Opetussuunnitelma kieltää poliittisuuden että siltä osin asia on selkeä, ei saa olla. Luokittelen tähän yksiselitteisesti politiikan ohella uskonnon ja tiedevastaisuuden, että ne eivät missään nimessä kuulu koululaitoksiin.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Koulun ohjelmaan kuuluvat yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja vastaavat teemat. Ne on määritelty Suomen perustuslaissa ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaeissa. Totta kai nämä asiat ovat myös poliittisia. Kouluun kuuluu myös kauhea indoktrinaatio nimeltään kansainvälisyyskasvatus ja toinen - voiko sitä edes sanoa - sukupuolen moninaisuus...!! Sen lisäksi siellä opetetaan myös medialukutaitoa, millä on tarkoitus oppia kriittistä ajattelua.

Kyllä tämä on tosiaan tilanne, jossa tottelemattomia ja indoktrinoituja lapsia on syytä lähteä laittamaan kuriin ja hätyyttelemään ihan puolueen varapuheenjohtajan maalittamana - ja tämähän se vasta onkin tosi epäpoliittista!

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Tämä on juuri se, minkä PerusS haluaa nyt nimetä "poliittiseksi kiihkoiluksi".
Jos kouluun tulee rauhanturvaaja tai SPRn lääkäri kertomaan työstään, se on koulun kasvatustavoitteiden mukaista,
muttei sovi persujen agendaan. Samoin, jos Jani Toivola kertoo esim näyttelijäntyöstä Suomessa mustaihoisena.
Jos järjestetään keskustelu erilaisista ruokailutavoista tai vaikka paastosta ja muslimiilapsetkin saavat puheenvuoron,
se on mokutusta .

Totuus on valitettavasti se, että koulun keskeisissä kasvatus tavoitteissa ja
koulujen hyvän oppimisrauhan ylläpidossa k a i k i l l e oppilaille
o n runsaasti seikkoja, jotka ovat persuille myrkkyä.
Ihan siitä lähtien, että koulua joudutaan käymään sopuisasti eri etnisiin ryhmiin suhtautuen.

Juttu vain on niin, että ne, jotka haluavat poliittista kiihkoilua ja ihmisten syrjintää kouluihin , ovat persut itse .

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Eihän Suomessa ole korruptiotakaan mitä nyt hyvä veli - järjestelmät. Tietenkään ei ole poliittista vaikuttamistakaan tai suoranaista "ole hyvä kommunisti" - oppia vaan vain hienotunteista (tai vähemmän hienotunteista) ajatusten ohjaamista 'oikeen' suuntaan. Suomi nyt vain on tällainen maa. Vähän syvällisemmin joku täysin arvoneutraali opetus nyt on tietysti mahdottomuus (ja jopa tämä ohjaa ajatuksia tiettyyn suuntaan ts. johonkin kaikki [tieteelliset] opit ovat yhtä hyviä ...)

Se pointti tässä on, että tiedostetaan asian laita ja se että koulumaailmakin on aina mutkalla johonkin suuntaan. Tämä on mahdottomuus toki niille jos on jo lähtökohtaisesti ottanut ritalat ...

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Mitä Luukkanen ajattelet siitä, että monet Huhtasaaren/perussuomalaisten kannattajat ovat uhkailleet rehtoria ja koulua tämän tapauksen yhteydessä?

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Mistäs tuo kuulit, onko jotain millä voisi edes ajatella että tuon voisi todistaa?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Kymmenissä tuhansissa opettajissa on varmasti myös sellaisia opettajia, joilla on vaikea pitää mielipiteensä erossa opetuksesta mutta te syytätte nyt Lauran kanssa koululaitosta laajamittaisesta poliittisesta kiihkoilusta.

Miksi et Arto kehota Lauraa näyttämään sitä aineistoa, jonka perusteella hän syyttää suomalaista koululaitosta laajamittaisesta aivopesusta? Sieltähän sinä näet helposti jos sellaista todella on. Jos taas sellaista aineistoa ei ole niin onko sinulla selkärankaa myöntää, että ehkä puoluetoveri liioitteli väitettään? Löytyy lehtorilta vielä integriteettiä suhtautua asiaan objektiivisesti?

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Tosiasiassa koulussa on hyvin tarkat opetusohjelmat ja tiukat aikataulut , joten tilaisuuksia poliittisten palopuheiden pitämiselle on tosi vähän.
Sen lisäksi esim historian kurssi on peruskoulussa niin suppea, että opettajan täytyy olla fanaatikko yrittäessään ympätä siihen ideologioita. Siitä joutuu oppilaiden silmissä vain vitsin aiheeksi.

Uskonnollisten tai poliittisten arvioiden suhteen joutuu muutenkin teinien kanssa olemaan hyvin varovainen.
Paasaus ja ohjailu nauretaan heti nurin.

Alakoululaisille kai ei kukaan sentään väitä poliittisia palopuheita pidetyn ?

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Minun kouluaikanani oli oikein perusteellista indoktrinaatiota, kun kansallismielistä propagandaa suollettiin aamusta iltaan. Joku Pirkkalan kokeilu oli todella minimaalinen ylilyönti, joka olisi voinut olla valtavan paljon isompikin kaiken sen totalitaarisen valkopropagandan vuoksi, mitä niihin aikoihin vielä harjoitettiin.

Sekin on ymmärrettävää, että kansallismieliset ja äärioikeistolaiset kauhistelevat edelleenkin, jos yksittäisiä muunlaisia opettajia (tai vanhempia!) on näköpiirissä.

Ilmiö on aivan sama kuin se, kun umpiporvarillisen yksityisen mediamme ohella meillä on kaikkien omistama Yleisradio, jossa toisinaan on myös toisenlaista sisältöä. Ne poikkeukset ovat niin hämmentävää umpioikeistolaiseen viestintään tottuneille kansalaisille, että kuvittelevat koko (nykyään kokoomusjohtoisen) Ylen olevan kommunistien pesä.

Vainoharhaa ja vauhtisokeutta läpeensä kansallismielisen oikeiston marinoimassa kansanosassa.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Tällaisen tavallisena arvoisana ei-viher-vasemmistolaisena ihmettelen kovasti dosentin yritystä liittää vihervasemmistolaiset Lapuan liikkeeseen, Moskovaan jne. En tunne minkäänlaista aatteellista yhteenkuuluvuutta persujen, kanssa koska puolueessasi on jäseninä sekä natseja, että rasisteja ja kaikenkarvaisia kiihkoilijoita.

Käyttäjän IlkkaSalo1 kuva
Ilkka Salo

Julkaisin tämän kommentin jo oman blogini kommenteissa, mutta se sopii myös tähän. Siis tässä:

Tuolla ylempänä Arto Luukkanen palaa taas(!) Teiniliiton touhuihin. Luukkanen on minua sen verran nuorempi, että hän ei taida oikein muistaa Teiniliiton touhuja. Meillä aikalaisilla on kaiketi vähän erilaiset muistot noista ajoista kun toisen käden lähteisiin tukeutuvilla tutkijoilla.

Teiniliitto lopahti yksinkertaisesti siitä syystä, että se ei saanut juurikaan kannatusta koululaisten keskuudessa. Olihan siinä mukana kaikenlaisia Teiniliiton talouskällejä haamujäsenineen yms. Teiniliiton johtohamot saivat toisinaan näkyvyyttä YLE:ssä, mutta me koululaiset suhtauduimme heihin ja hedän juttuihinsa lähinnä hilpeän huvittuneesti tyyliin: Ei koske minua!

Luukkanen harjoittaa historiantutkijana vähän ja vähän enemmänkin revisionistista historiankirjoitusta. Jos 70-lukua pidetään jotenkin kovin politisoituneena, niin se ei kyllä näkynyt silloisten koululaisten tekemisissä. En muista, että kukaan opettajistani olisi ottanut koskaan kantaa silloin käynnissä olleeseen poliittiseen debattiin. Tuskinpa tilanne on nykyään oleellisesti muuttunut.

Parhaan lapsuudenystävänikin isä oli merkittävä vasemmistolainen professori, joka oli jo tuolloin paljon esillä, mutta ei sekään näkynyt hänen lapsissaan. Ihan hyvin tulimme toimeen. Oma taustani oli vain erilainen, eikä se vaikuttanut asiaan mitenkään.

Tuosta Pirkkalan opetusmonisteesta on tullut mörkö. Haamut kömpivät esille koloistaan. Minä sain lukea tuon monisteen aika tuoreeltaan ennen kuin asia tuli edes isommin julksiuuteen. Pirkkala on Tampereen naapurikunta ja harrastusporukassa oli nuoria Pirkkalasta. Siihenkin monisteeseen koululaiset suhtautuivat lähinnä sanomalla: Vittu, mitä paskaa!

Opettajat ovat aikojen saatossa tehneet hyvää työtä. Tämä "hyökkäys" opettajia vastaan on taas sitä amerikkalaista tapaa nähdä salaliittoja siellä, missä niitä ei ole. Samaan sarjaan menee väite, että tiede ja tiedeopetus on puolueellista. Ei vaan jaksa kirjoittaa lisää esimerkkejä juuri nyt. Paljon jää tällä kertaa sanomatta noista historiallisista 70-luvun tapahtumista.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Olin 1973 lukiossa ja 17-vuotias. Muistan kyllä sen onnettoman Teiniliiton, stalinistit, yritykset koulumaailman politisoimiseksi, jne.

Lopputulos oli, kuten Salokin kirjoittaa, että Teiniliitosta ei kenellekään jäänyt käteen muuta kuin luu, ja koulujen ”porvarit” saivat kaikinpuolin murskaavan voiton vaaleissa, toisin kuin ”stalinistit” kuvittelivat.

Politiikka ei saanut silloin kouluissa jalansijaa eikä tule kyllä saamaan nytkään, jos sellaista yritetään. Poliittisesti aktiiviset ovat todennäköisesti aktiivisia jo hiekkalaatikolla, muita, siis todella suurinta osaa kiinnostavat aivan muut asiat.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Se on ihan sama mitä persulle esittää, jos ne on jonkin asian päättäneet, niin sitten se on niin.

Historiantutkijalta odottaisi edes jonkunlaista itsekuria tai ymmärrystä, Huhtasaarelta niitä nyt ei kukaan odottanutkaan.

Mutta niinkuin sanotaan, seura tekee kaltaisekseen, ikävä kyllä.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Sopii myös ihmetellä (turhaa se toki on), miksi esimerkiksi indoktrinaatiosta valitaan vain joku yksittäinen juliste, feminismikirjanen tai 70- luvun monistekokeilu. Paljon isompi ja vakuttavampi perustelu tälle ”koulussa aivopestään nuoria” -väitteelle löytyisi itsenäisyyden alkuvuosikymmeniltä. Silloin hyvin yksinuottinen kansallismielinen eetos oli valtavirtaa.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Nähtävästi muillakin persuilla kuin Halla-aholla ja Huhtasaaarella on taipumus yleistää ja nostattaa hysteriaa muutaman piiloon jättämänsä sähköpostin ja jonkun teinin piirtämän yksittäisen julisteen pohjalta. Luukkanenkin näkyy yhtyvän siihen kuoroon, jossa uskotellaan, että Suomesta tehdään Neuvostoliittoa, ja vain persut olisivat muka tuon kuvitellun aivopesun ulkopuolella. Ikään kuin kouluissa harrastettaisiin aivopesua, joka kohdistuu suomalaislapsiin, jotka ilman muuta kaikki ovat persukodeista. Kodeilla ja vanhemmillahan ei ole mitään tekemistä lasten poliittisen kannan muodostumiseen.

Noilla persusankareilla on sellainen ominaisuus, että heidän hysterisointinsa myös nostattaa vihapuhetta ja aiheuttaa uhkailua ja mahdollisia tekojakin omien kannattajien joukossa.

Se kertoo aika paljon siitä, millaista sakkia persut haalivat äänestäjikseen. Salaliittoteorioilla on taipumus upota juuri siihen porukkaan.

Haukotus!

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos
  «Vielä kerran. Saako koulussa politikoida? Minun mielestäni ei saa. Jätetään koulut rauhaan.»

Mutta kuitenkin uskontoa saa tuputtaa ja tuputetaan oikein oppiaineena. Eikö voitaisi ajatella, että kullekin oppilalle järjestettäisin oman politiikan opetusta? Tietenkin, kun sosialidemokratiassa eletään, SDP:n tunneille saisivat osallistua kaikki, mutta muiden puolueiden tunneille vain jos vanhemmilla on puoluekirja.

Uskonnonkin opetuksen tosin pitäisi olla nykyään tunnustuksetonta, mutta todellisuus menee toisin ja lisäksi vielä yritetään opettaa luomisoppia ja muuta. Uskonnonopettajista kerrotaan seuraavanlaisia juttuja:

  «Minulla on ollut pitkään käsitys, että Suomen peruskoulussa ei sallittaisi kreationismin opetusta. Valitettavasti luuloni osoittautui vääräksi. Kreationismia opetetaan peruskoulun uskontotunnilla täyttä häkää ja mikä vakavinta, aivan ensimmäisenä luonnontieteen opetuksena, jota lapset saavat. Siellä Jumala luo taivaan ja maan kuudessa päivässä, Nooa lastaa arkkiaan ja Jeesus syntyy neitseestä ihan tuosta vaan.»

Meillä ei valitettavasti ole lausuntoja Huhtasaaren entisiltä oppilailta. Sen sijaan, kuinka sattuikaan, Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko ajaa uskonnollisen opin tuomista kouluihin biologian tunneille:

  «Kun biologian opetussuunnitelma esittää vain yhden teorian maailman synnystä, tämä tavoite ei pääse täysin toteutumaan. Olisi tärkeää, että oppilaille tarjottaisiin kriittistä pohdintaa varten myös vaihtoehtoisia teorioita, kuten teoria luomisesta.»

"Vaihtoehtoisia teorioita"? Miten olisi, että jos yhteiskuntaopissa opetetaan nyt demokratiaa ja markkinataloutta, voitaisiin rinnalle ottaa vaihtoehtona kommunistinen yhteiskuntateoria? Janne Kejo toki jo ehti tästä edellä huomauttamaan. Kommunistisen vaihtoehtoteorian opetus voitaisiin aloittaa jo ensimmäiseltä luokalta, kuten uskonnon opetus nyt aloitetaan.

Uskonnon opetus ei myöskään rajoitu uskontotunneille eikä aamunavauksiin. Opettajat itse kertovat seuraavaa, joka vaikuttaa olevan selkeästi lain vastaista:

  «”Uskonnollisia tilaisuuksia oli tasaisella syötöllä, eikä niitä koskaan ole kyseenalaistettu.”

  Monet opettajat ja koulupsykologit ovat huolissaan lasten uskonvapaudesta nykyisessä koulujärjestelmässä. ... Virsiä veisataan kaikille yhteisillä äidinkielen ja musiikin tunneilla, lukukauden avaus- ja päätöstilaisuudet järjestetään evankelisluterilaisessa kirkossa, päivänavauksissa pappi puhuu Jeesuksen armosta, ja kun lapset laitetaan rukoilemaan, myös kaikkien työntekijöiden odotetaan rukoilevan.

  Eduskunnan oikeusasiamiehelle uskonnon harjoittamiseen liittyvät kantelut ovat kestoaihe. Kanteluja on tullut muun muassa ruokarukouksista, joulukirkoista, sekä muista samankaltaisista uskonnon värittämistä tilanteista. ... Uskontojen harjoittaminen eri tilanteissa on isketty hyvin syvälle sisään koulujärjestelmään ja siksi koulut usein saattavat säveltää omiaan.»

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Omasta peruskouluajasta on jo aikaa mutta on myös käsitys että isoimmat ongelmat kiihkoilusta löytyy juurikin uskonnosta.

Onko kouluissa vieläkin jotain "uskonto" tunteja vai joko ne on saatu siivottua pois osaksi maantiedon/historian tunteja millaisia uskomuksia eri alueiden ihmisillä?

Jos uskonto kiihkoilua edelleen on riesana niin asioiden korjaaminen tulisi aloittaa siitä.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Uskonnon opetus on tosiaan se , jossa opettaja voi raivata tilaa oman vakaumuksensa tarjoilemiselle.
Se on kuitenkin vaarallinen tie.
Oppilaiden kysymyksiinkin on syytä vastailla varoen.
Kaikki " olen löytänyt onnen annettuani elämäni Jeesukselle"- puheet ovat ehdottomasti pannassa.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #100

Mjoo tuo on huono juttu.

Sen mitä ymmärrän siitä miten ihmiset oppivat asioita, pitäisi samaan asiaan liittyvät asiat saada käsiteltyä eri vinkkeleistä samassa yhteydessä.

Minusta olisi loogista jos uskonto- ja maantieto jätettäisiin pois ja opetettaisiin historiaa, alkaen Sivilisaatioiden Aamun koitteesta ja käy maailman historiaa läpi kertoen eri maailman paikoista, tapahtumista, kulttuurista, ja siellä harjoitetusta uskonnosta.

Jättäisin esihistorian pois noin niinkuin ensivaiheessa, että ylemmillä luokilla kävisi oikein hyvin yhdistää luonnontieteitä tässä, eli biologiaa, geologiaa, fysiikkaa ja jne. miten on tähän tultu.

Käytännössä tuossa siis on mahdollista optimoida missä ajassa saa perusasioita käytyä läpi ja laittaisin paljon painoa sille että tulisi se kokonaiskuva maailmasta käytyä läpi.

Erilliset uskonnontunnit ovat oikeastaan haaskausta, ne tunnit voisi käyttää samaan kokonaisuuteen missä käydään kaikki perusasiat läpi. Tuo on sikäli loogista myös, sillä jokseenkin kaikki uskonnot ovat rakentuneet aiempien päälle.

Esimerkiksi siihen kanaanilaisten polyteistisen uskon ja islamin väliin mahtuu kaikennäköistä.

Käyttäjän TeppoSyvril kuva
Teppo Syvärilä

Mitä siis? Oppilaat eivät saa käyttää omia aivojaan?

En usko että kouluissa kiihkoillaan.

Käyttäjän RaimoELaaksonen kuva
Raimo E. Laaksonen

Dosentilla on näyttöä koulukiihkosta, koska on sen oikein otsikkoon vääntänyt ja huutomerkillä kuitannut.

Muussa tapauksessahan hän olisi valehtelija, enkä sitä usko.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Dosentti omien sanojensa mukaan argumentoi parhaansa mukaan. Jostain syystä se keskeisin jää uupumaan. Miksi hän uskoo, että koululaitoksessa harrastetaan laajamittaista poliittista kiihkoilua?

Tarkoittaako tämä sitä, että hänen mielestä olisi yhtä reilua vaatia huutomerkin kanssa laajamittaista rasismia pois perussuomalaisten puolueesta mutta ei mitään velvollisuutta esittää mitään näyttöä siitä? Näytöksi riittäisi Hakkaraisen yksittäinen möläytys? Tai jotain 70-luvulta?

Käyttäjän ErkkiJohansson1 kuva
Erkki Johansson

Jokainen yli 16-vuotias on saanut osansa koulun aivopesuohjelmasta, lukuunottamatta ehkä niitä jotka eivät vaivautuneet kuuntelemaan. Ehkä. Minäkin tein parhaani välttääkseni aivopesun, vaikken silloin sitä ehkä niin ajatellutkaan. Tarpeellisiksi kokemani asiat opettelin sitten koulun ulkopuolella omilla ehdoillani.

Usein kun puhutaan koulun indoktrinoivasta vaikutuksesta, mieleeni tulee kohtaus elokuvasta "Serenity". Tuossa pätkässä ei ole tekstitystä, joten se aukeaa parhaiten englantia opetelleille.

Käyttäjän seppokalevi kuva
Seppo Turunen

Tulee sellainen tunnelma, että Suomen Perusta Ajatuspajan, - säätiön ja "Oikean Median" sekä Suomen Uutisten pienten piiri on istunut palavereissa ja skypettänyt kiivaasti keskenään. Mutta nyt on maitoa läikähdellyt niin pahasti, että sitä ei ehditä kuivata. Alkaa niin sanotusti "piimimään". Ei tämä hämmennys mielikuvaa pienten piiristä paranna. Näyttää hämmentävän teidän kenttäväkeäkin. Siellä on kyllä ihan itsenäisestikin ajattelevaa porukkaa. Täällä puheenvuorossa liikkuva "tykistö" tuntuu kuuntelevan vain tulenjohtoa ja unohtavan, että elämää on muuallakin. Lohdutuksena Artolle, että jos menen huomenna kyselemään Joensuun torilta tästä poliittisesta alaikäisten maalittamisjahdista, siellä ehkä yksi kymmenestä on edes kuullut tai ainakaan noteerannut koko asiaa.

Käyttäjän artoluukkanen kuva
Arto Luukkanen

Jaaha. Näyttää siltä, että keskustelu on vaikeaa. Todellista dialogia on mahdoton saada kun nämä tunteet on täällä näin kuumina. Nyt pitäisi ammentaa vettä siitä maltillisuuden ja suvaitsevaisuuden purosta.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Dialogi on mahdotonta, koska sinä et vastaa keskeisimpään kysymykseen. Miksi uskot, että koululaitoksessamme on laajamittaista poliittista kiihkoilua? Keskustelu ei voi onnistua, jos sinä vastaamisen sijasta vain keskityt muiden mahdollisiin tunteisiin. Unohdetaan ne ja kirjoitetaan asiaa.

Käyttäjän RaimoELaaksonen kuva
Raimo E. Laaksonen

Näin juuri. Pallo on dosentilla.

Käyttäjän seppokalevi kuva
Seppo Turunen

Vaikka itse olen varsin epäpoliittinen liikkuva äänestäjä, kaipaisin kyllä Luukkaselta perusteltua näkemystä uskomukseesi laajamittaisesta poliittisesta kiihkoilusta. Siksi, että olen yrittäjänä ja yrittäjäjärjestön paikallisyhdistyksen aktiivisena jäsenenä (mm. 17 v varapj ja 3 v pj) ollut hyvin lähellä peruskoulua (yläaste) ja viemässä osaltani yrittäjyyden ilosanomaa varsin isoon kouluyksikköön. Ensi helmikuussa on pyydetty taas päiväksi kertomaan keskustelemaan noin 300 nuoren eteen yrittäjyydestä (liittyy yrittäjä kasvatukseen). En ole missään vaiheessa huomannut hajuakaan poliittisesta ohjauksesta. Omat kolmekin ovat saman peruskoulun myllyn läpikäyneet.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Mitä sanot siitä, että monet perussuomalaisten/Huhtasaaren kannattjat ovat uhkailleet rehtoria ja koulua? Kaupungin piti järjestää vartija koululle. Miksi perussuomalaisten johdosta ei ammenneta näille kuumapäille maltillisuuden ja suvaitsevaisuuden vettä?

Kysyn tätä kolmatta kertaa, et vaan suostu näköjään vastaamaan, kuten ei kukaan muukaan aivopesuväitteiden toitottaja.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Persujen normaali asenne, kun tulee liian vaikeita kysymyksiä, eikä niihin löydykään vastauksia tai todisteita, niin silloinhan se on muiden keskutelijoiden vika. :)

Voi helvetti sentään, opetetaanko teitä puoluetoimistossa, miten reagoida, jos meneekin liian vaikeaksi, uskomatonta.

No tyhjää te osaatte äänestää, kun asiat ovat liian monimutkaisia.

Täynnä tyhjää väitettä on tämäkin blogi.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Petteri,

Äänestit oman kertomasi mukaan taannoin perussuomalaista ehdokasta vaaleissa.

Mistä siis kumpuaa tämä kaikki iva ja ylimielisyys, joka itse asiassa kohdistuu entiseen poliittiseen näkemykseesi ja perimmältään omaan itseesi ?

Ylen ja muun valtamedian myllytys perussuomalaisia vastaan on ilmeisesti löytänyt sinusta otollisen maaperän.

Itse tosin olen jäävi syvällisempään analyysiin kun en persuja ole koskaan äänestänyt saatika kokenut minkään poliittisen puolueen suhteen tarvetta samanlaiseen poliittiseen isänmurhaan mikä sinulla on menossa.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Pelkkää räksytystä jälleen vihervasemmistolta, asiapitoisuus loistaa poissaolollaan.

Käyttäjän RaimoELaaksonen kuva
Raimo E. Laaksonen

Onneksi Makkonen asiantuntevilla argumenteillaan saapui nostamaan tasoa.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Toisaalla Korholan blogissa tämä nerokas Makkonen väittää, että jotkut poliitikot ohjailevat Säteilyturvakeskusta niin, että se tahallaan tekee haittaa Olkiluodon ydinvoimalaprojektille,

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #76

Se on aika hapokas väite Makkoselta.

On hyvä muistaa, että salaliittoteorioiden taustalla on usein tämä: https://fi.wikipedia.org/wiki/Kognitiivinen_disson...

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen Vastaus kommenttiin #79

Mutta tavallaan hauska huomata, että häntä eivät koko ajan kalvakaan vain vihervasemmisto tai EU ja maahanmuuttajat.

Kyllä ennen oli toista, silloin näillä oli vaan radio tai salakuuntelulaite amalgaamipaikassa.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Onneksi sinä tulit taas pelastamaan, oikein asiapitoisten kommentien kuningas, niinkuin tämä äsköinenkin. :)

Heitä joku hauska todiste taas, vai riittääkö Lauran sana, no sulle riittää tottakai.

Linkkejähän sinä et käytä, ne on turhia, kun asian kerran on joskus jostain kuullut :)

Käyttäjän pkaka kuva
Pekka Kauppala

Kokemukset politisoituneesta koulusta eivät olleet hyvät myöskään 1920-30-luvulla. Kielto elämöidä politiikalla kouluissa aina käyttökieltoon mustille ja punaisille paidoille saakka näyttää silloin lopuksi jotenkin rauhoittaneen tilanteen. Joten sanoisin, että itsenäistä poliittista ajattelua pitää kyllä kehittää kouluissa, mutta ei suinkaan rohkaista politikoimaan koulu- saati opetusaikana. Eli ei missään tapauksessa tule laittaa oppilaitten poliittisen taistelun tekeleitä oikein näytille kaikkia varten.
Toinen kysymys on sitten, onko tämä minusta vääränlainen politisoituminen edes tasapuolista. Asiaa olisi syytä tutkia puolueettomien komiteoiden toimesta. En kyllä millään jaksa uskoa, että jos kohutun "mielipiteenilmaisun" arvot olisivat olleet toisinpäin, niin opettajat olisivat hetkeäkään epäröineet repiä sitä pois opettavaisin ja varoittavin nuhteluin tekijöille...

Käyttäjän artoluukkanen kuva
Arto Luukkanen

Juuri näin Pekka. Tarvitaan puolueettomia arvioita; nyt minulle on tullut vain kasapäin kertomuksia, joissa opettaja mielestä "pahaa persua" pitää vastustaa yhtä hartaasti kuin Hitlerin valtaantuloa. Ilmiö on ja se pitää kartoittaa. Luulen, että teemme sillä palveluksen tulevaisuuden oppilaille. ps. Onneksi nämä kiihko-kommentit jäävät tänne historiallisiksi lähteiksi.

Käyttäjän RaimoELaaksonen kuva
Raimo E. Laaksonen

Voisitko nyt vain ihan kiihkottomasti ja kiertelemättä vastata kysymyksiin kiihkoilusta Suomen kouluissa?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Tai kommentoida jollain tavalla esitettyjä havaintoja tai tuoda jotain uutta.

Jäi nyt vähän sellaiseksi, että Luukkanen teki plokin, siihen vastattiin mutta jäi itse passiiviseksi.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Eikö puolueettomia arvioita tarvita ennen kuin kansanedustaja ja yliopiston lehtori syyttävät koululaitosta laajamittaisesta poliittisesta kiihkoilusta ja aivopesusta? Saako kysyä, että kuinka laaja sinun saamasi materiaali on?

Kiihkoisinta ja suhteellisuudentajuttominta tällä sivulla lienee blogin otsikko ja blogin kolme ensimmäistä riviä. Tulevaisuudessa varmaankin ihmetellään, että onko ne kirjoittanut yliopistonlehtori.

Käyttäjän pkaka kuva
Pekka Kauppala

Yleensä maailmalla kyllä aletaan tarvita puolueettomia arvioita nimenomaan syytösten jälkeen, eikä ennen niitä!

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #78

Harvemmin kuitenkaan kansanedustajat ja yliopistonlehtorit esittävät noin vakavia ja laajoja väitteitä huutomerkkien kera ihan vaan lonkalta. Normijampat kommenttipalstoilla ehkä.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Missä on edes yksi kommentti, jossa on puhuttu pahan persun vastustamisesta?

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Arto ei ilmeisesti (jostain syystä) usko niiden aitoutueen itsekään, #69:

"Tarvitaan puolueettomia arvioita; nyt minulle on tullut vain kasapäin kertomuksia, joissa opettaja mielestä "pahaa persua" pitää vastustaa yhtä hartaasti kuin Hitlerin valtaantuloa."

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Julkisessa keskustelussa ei ole esitetty yhden yhtä pitävää todistetta indoktrinaatiosta. Herrajjumala sentään: joka teinillä on älypuhelin eli missä ovat persuja symppaavan nuorison videotodisteet opettajista, jotka vertaavat pahaa persua Hitleriin tms.?

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Miten tämä kartoittaminen tapahtuu ?
Persuvanhemmat kertovat, miten koulussa pakkosyötetään rasismin vastustamista ja kielletään keskustelu persuille rakkaista teemoista ?
Että heidän mielestään opettajat ovat feministejä, jotka paklosyöttävät homojen oikeuksia ja liioiteltua tasa- arvoa?

Jos persuvanhemmat näin kokevat olevan, näin tietysti on?

Ja sitten ei muuta kuin ilmiantamaan opettajia ja laatimaan listoja !
Ei kun, hetkinen...?
,

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Aiheeseen liittyvää: http://jukkahankamaki.blogspot.com/2012/12/videobl...

Peruskouluhin ei liity, eikä varsinaisesti ole näyttöä vaan näkemys tästä vinkkelistä mutta... Politisoituminen on mahdollista.

Käyttäjän IlkkaNielsen kuva
Ilkka Nielsen

Kunhan nyt jättäisitte kuitenkin ala-asteet ja päiväkodit salaliittoteorioidenne ulkopuolelle. Ei oo kiva, jos lapsia alkaa pelottamaan.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Ja koulut lopultakin rauhaan. Huhtasaari otsikoi mm.

Koulujen ei tule politisoitua vastustamaan jotain puoluetta

ja Luukkanen

Kiihkoilu pois Suomen kouluista!

välittämättä siitä että samalla yllyttävät kannattajiaan soittamaan kouluihin törkypuheluita.

Tampere-johtajat Lauri Lyly ja Juha Yli-Rajala puolustavat Laura Huhtasaaren arvostelemaa tamperelaiskoulua: "Kohtuuttomasti häirinnyt koulun työtä"

–Erityisesti yhteiskunnallisten johtajien ja päättäjien tehtävä on tukea koulujen työtä ja koulurauhaa ja pyrkiä välttämään kaikin keinoin koulujen oppilaiden ja henkilökunnan mustamaalaamista ja häirintää. Tampereen koulut tarvitsevat nyt kasvatus-, opetus- ja työrauhan.

- Kaikuukohan perussuomalaisten kuuroille korville tämäkin.

https://www.aamulehti.fi/uutiset/tampere-johtajat-...

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Kouluissa on nyt ikuisesti suomittu oppilaiden toimesta poliitikkoja. Koskaan ennen maamme historiassa valtaeliittiin kuuluva poliitikko eli kansanedustaja ei ole väärän mielipiteen takia alkanut maalittaa kouluja.

Nyt se sitten kävi. Kannattaa laittaa päivämäärä mieleen.
Huhtasaari heitti fatwan ja koulussa aiheutui säpinä joka johti vartijan kutsumiseen. Uskonsoturit toiminnassa, dosentti puolustamassa.

Käyttäjän seppokalevi kuva
Seppo Turunen

Ei mennyt Luukkanen nyt oikein nappiin...se dialogi. Sinulta pyydetään ihan rauhallisesti perusteluja viestisi ytimeen (otsikko ja seuraavat rivit) usean kommentaattorin toimesta. Vaikka olet paikalla, vastausta ei kuulu. Eikö se ole kohtuutonta odotuttaa useaa ...ehkäpä satoja henkilöitä saamaan edes pieni perustelu todella vakavalle väitteelle. Tämä olisi helppo ymmärtää, jos kyymyksessä olisi tavan talliainen (vaikkapa minä). Mutta yliopiston dosentti. No....olkoon. Odotellaan huomisen satoa. Nythän on parasta perunannosto aikaa.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Luukkanen taisi tehdä tossavaiset, poistua takavasemmalle kun tuli kysymys, johon ei pysty vastaamaan.

- Tästä taitaa tulla taas banni, mutta niin tuli Tossavaiseltakin.

Käyttäjän ArtoNakkila kuva
Arto Nakkila

Vähän aiheen sivusta, joskin kyllä läheltä..

Kyllä näitä koulupeliprojekteja osataan isossakin maailmassa..

Minkähänlainen meteli nousisi meillä vastaavasta tempauksesta?

https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/ulkomaat/perusko...

Käyttäjän JormaKuusela kuva
Jorma Kuusela

Hyvä Arto Luukkanen.

Kaipaat argumentointia, muttet ole mielestäsi nähnyt sellaista. Olen epävarma siitä, millaista argumentointia kaipaat. Sitäkö, että joku alkaisi todistaa, että Suomen kouluissa ei ole kiihkoilua? Useimmat tänne kirjoittavat tietävät varmasti, että sellaisen todistaminen on mahdotonta - etenkin, jos pitäisi käsitellä jokaista opettajaa erikseen. Itse en pysty edes todistamaan, ettei tonttuja ole olemassa, en ainakaan niin, ettei siihen voisi vängätä vastaan.

Siksi argumentointi kannattaisi ehkä aloittaa omasta kiihkoilua koskevasta väitteestäsi. Sen tueksi ei onneton Pirkkalan moniste riitä. Sen se toki osoittaa, että yritystä on ollut lähes puoli vuosisataa sitten. Voin lisätä, että omana kouluaikanani jotkut heiluttelivat Maon Pientä Punaista Kirjaa. Tehokkaampia ja tyylikkäämpiäkin pyrkimyksiä on ollut myös toiseen suuntaan, jollei sitten kiistetä Vapaan koulutuksen tukisäätiön toimintaa. Aikaa siitäkin säätiöstä on toki kulunut.

Olen opiskellut opettajaksi aikuisella iälläni, joten minun olisi kai pitänyt ainakin ikäni perusteella havaita opetuksen poliittiset piilotavoitteet. En havainnut. Olen opettanut Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa, enkä huomannut silloinkaan mitään poliittista agendaa sen enempää opiskelijoiden kuin kollegoidenikaan taholta. Minullekaan ei tullut mieleen kylvää vihan siemeniä mihinkään suuntaan.

Viimeiset toistakymmentä vuotta työskentelin Opetushallituksessa, jossa toki ylin johto oli poliittisesti sitoutunut eri puolueisiin. En silti nähnyt merkkejä mistään vainosta mitään puoluetta kohtaan. Perussuomalainen oli arvostamani työtoveri siinä, missä muutkin.

Poliittisesti sitoutumattomana minulla ei tietenkään ole mitään sisäpiiritietoa. Siksi näen asiat vain sellaisina kuin ne minusta näyttävät. Aikajärjestys lienee se, että kansanedustaja Huhtasaari julkaisi twitterissä peruskoululaisten plakaatin koulun mainiten. Siitä alkoi kohu. Kohun alettua syyllistettiin ensin koulun opettaja(t) ja rehtori ja nyt näköjään koko koululaitos. Kerro siis hyvä Arto Luukkanen, mistä pitäisi argumentoida. Osallistun järkevään keskusteluun, jos suinkin osaan.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Jorma Kuusela kommenttisi on asiallinen ammattiopettajan omiin näkemyksiin ja kokemuksiin perustuva. Lienee kuitenkin niin, että et ole osallistunut toisen/toisten opettajan/opettajien opetustunneille kuin korkeintaan yhden kerrallaan sekä yhdessä kouluympäristössä kerrallaan. Näinpä koko maan kouluympäristöä arvioitaessa opetuksen laadun suhteen yksittäisen opettajan opetuksen laatua jollain tunnilla lienee kovin vaikea todeta millään tavoin.

Onko ylipäänsä käsitettävä siten, ettei opettajien joukkoon mahdu poikkeavia yksilöitä, jotka joko kokevat olevansa väärässä ammatissa tai ovat leipääntyneet muutoin nykymenosta? Ei kai opettajien ammattiryhmä poikkea keskimäärin arvioitaessa muista ammattiryhmistä, joihin mahtuu myös monenlaista ammattilaista. Yleistää ei luonnollisesti pidä. Käsittääkseni tätä en ole itse havainnut itse asianesilletuojienkaan tehneen. Sen sijaan kylläkin joidenkin kommentoijien, joka taas on somekeskustelussa enemmän kuin tavallista. Valitettavasti asiaa kuin asiaa käsiteltäeessä.

Kommentoijatkin jokseenkin pääsääntöisesti ovat täällä esittäneet vain ja yksinomaan omia mielipiteitään, jotka eivät nekään voi perustua todellisuuteen (osallistuminen kautta Suomen kouluissa puuttuu). Todellisuus saatanee selville puolueettoman tutkijan toimesta vain puhuttelemalla suurta joukkoa opiskelijoita, myös entisiä, kautta Suomen. Kyllä tällä keskustelussa vellovalla asialla on suuri merkitys jo yksittäisen oppilaan vihapuheiden suhteen. Nimittäin, jos oppilas itse kokee, että opettajakin vihapuhuu, niin kai hänelläkin on oikeus vastaavaan. Tästä syystä olisi tärkeää tutkia kouluissa opetusohjelmien asianmukainen opetus ilman poliittista ja muita tarpeettomia värityksiä, kuten vihapuhetta. Toki vihapuhetta syntyy epäilemättä muistakin syistä.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Yleistää ei luonnollisesti pidä. Käsittääkseni tätä en ole itse havainnut itse asianesilletuojienkaan tehneen."

Kun Huhtasaari puhuu laajamittaisesta aivopesusta koululaitoksessa niin hän ei mielestäsi yleistä liikaa?

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #110

Jussi, en voi tietää mitä ja paljonko kaikkiaan Huhtasaarella on näyttöjä tästä asiasta. Tuskin täällä monikaan on tuosta tietoinen kommenteissa kirjoitetusta päätellen.

Kysymyksesi asettelu minulle on suoranaisesti sanottuna kummallinen. Sen verran vielä totean, että sen paremmin Huhtasaari kuin kukaan yksityinen henkilökään ei ole velvollinen osoittamaan "todistusaineistoaan" täällä julkisesti. Ei vaikka halua monilla näyttää olevan suurenpuoleinen. Itse en ole tuosta aineistosta millään tavoin kiinnostunut, mutta toivon puolueetonta tutkimusta asiasta.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #112

En ole pyytänyt heitä täällä esittelemään todistusaineistoa vaan toimittamaan se viranomaisille. Miksi ihmeessä hän ei halua luovuttaa sitä viranomaisille vaikka on todella huolissaan?

Sinä sanoit, että asianesilletuojat eivät ole yleistäneet. Kaikesta päätellen Huhtasaari ja Luukkanen tekevät aika laajan yleistyksen kovin laihan näytön perusteella.

Pekka J. Mäkinen

Kukapa ei nyt nostaisi asiaa pöydälle jos hänen katsottaisiin edustavan kuolemaa oppilastöissä. Minusta politiikan tuominen kouluihin ei ole viisasta, ja etenkään tällainen henkiökohtaisuuksiin menevä poliittinen ilkeily.

Luulenpa vain että jos samaa ilkeää kohtelua kuin mitä perussuomalaiset ovat saaneet oppilastöissä, olisi esitetty esim. vihreistä, sitä ei olisi jukaistu.

Nuoret eivät ole kypsiä vielä muodostamaan poliittisia kantoja muutoin kuin kärjistämällä äärimmilleen asioita. Ts. he vain matkivat niitä negatiivisia tunteenpurkauksia mitä aikuiset kotona, ystäväpiirissä tai somessa esittävät.

Lisäksi tämä maahanmuuttaja-kysymys on erittäin monimutkainen ja monitahoinen, eikä siihen päde mitkään "Suomeen tai kuoleen" kärjistykset. Aikuistenkin maailmassa aihe on muodostunut ihmisiä ja jopa valtioiden näkemyksiä jakavaksi ilmiöksi.

Elikä: Politiikka pois kouluopetuksesta! Mieluummiin luettavaksi vaikkapa taannoinen "stressitohtori" Pertti Pakarisen kirja "Me mököttäjät (1976)". Pakarinen toteaa siinä mm. että politiikka on oppi tahallisesta väärinymmärtämisestä. Hän kirjoittaa (siv. 92) näin: "Kukaan poliitikko ei tule ikipäivinä myöntämään todeksi väitettä että politiikka on tuhoisaa leikkiä, joka saa ihmiset etääntymään toisistaan ja vihaamaan toisiaan. Että politiikka pelaa alhaisilla tunteilla, mm. kateudella, ja elättelee ja lietsoo kaunaisuutta jota muutenkin on, luoja paratkoon, ihan liikaa".

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Ainahan peruskoulu on perustunut indoktrinaatioon.

Käyttäjän artoluukkanen kuva
Arto Luukkanen

Arvoisat keskustelijat,

Harvoin on kiihkottumuutta, rauhallisuutta ja ei-demonisoimista toivova blogi saanut näin raivokasta ja epä-älyllistä palautetta. Joukossa on tosin ollut aivan hyviäkin kysymyksiä. Rauhallisia kysymyksiä ja kommentteja kirjoittavat henkilöt ovat pysyneet poissa - ymmärrettävistä syistä. Ei kukaan halua laittaa lusikkaansa tällaiseen huuto ja herjaussoppaan.

Politiikassa mukana olevana on tietenkin totuttava näihin ja tulkitsen, että monet näistä asiattomista kommenteista olivat oman pahan olon "sielun hätähuutoja". Perussuomalaiset on leimattu kertakaikkiaan niin, että heistä on aina esitettävä se ilkeä ja pahantahtoinen tulkinta. En syyttele heitä vaan sanon suvaitsevasti: "he eivät tiedä mitä he tekevät".

Tällaisen noitavainomentaliteetin lietsomisesta pidän vastuussa ennen kaikkea toimittajia ja tässä tilanteessa US:n päätoimittaja Markku Huusko kunnostautui notoorisesti kun lähti täysin rinnoin Laura Huhtasaarta vastaan varsin heppoisin perustein. Hän ikäänkuin näytti esimerkkiä ja usutti ihmiset raivoon. Toimittajien esimerkki vihapuheen käsittelyssä on tärkeää. Heillä on enemmän vastuuta kuin muilla.

Toisaalta toimittajiakin pitää ymmärtää. Suomalaisessa politiikassa on aina ollut ns. syntipukkeja, jotka ovat toimineet ns. vanhurskaan vihan kohteita. Kommunistit ja sosiaalidemokraatit olivat tätä ennen II maailmansotaa ja sen jälkeen kokoomus aina 1980-luvulle saakka. Nyt perussuomalaiset ovat sen kohteena. Syy on yksinkertainen: perinteiset wanhat puolueet näkevät uuden tulijan sietämättömänä kilpailijana, joka pitää tuhota mahdollisimman pian - syöttökaukalolle ei haluta uusia kärsiä.

Sitten näihin argumentteihin. Ensiksi, mitään tilastotietoja tai tutkimusta siitä harjoitetaanko koulussa poliittista indoktrinaatiota ei minulla ole. Historialliset esimerkit kertovat siitä, että sellainen on mahdollista. Se myös alleviivaa sitä, että vallanpitäjän pitää olla valppaana ja estää koulun politisoituminen.

Minun hypoteesini perusteella ovat vain arkikokemus ja ihmisten kertomukset, jotka ovat minun mielestäni määrällisesti suuria ja joissa on kaikissa sama toistuva sanoma: jotkut opettaja/opettajat harjoittavat täysin laillista puoluetta vastaan armotonta ja vastuutonta kiihotusta ts. ja samalla kiihottavat oppilaita.

Minusta tästä asiasta pitäisi tehdä puolueeton tutkimus. Ei ole savua ilman tulta. On syntynyt perusteltu epäilys, että opetussuunnitelmaa ei noudateta todellisessa elämässä. Tutkitaan ja katsotaan pitääkö tämä paikkaansa.

Näin yleisesti todettuna: tässä blogissa esiintyneet tulehtuneet reaktiot ja raivossa vihan aalto, joka seurasi tästä maltillisuuteen kehoittavaa blogia ovat ikävän ajan merkki. Suomen poliittisessa keskustelussa on jotain vialla. Onko todella näin, että tämä vanhurskas viha on se ainoa mahdollisuus keskusteluun? Kohdistan tämän kysymyksen median edustajalle ja erityisesti Markku Huuskolle, joka on ottanut sydämelleen hyvän puolesta tapahtuvan taistelun. Onkohan se ihan viisasta ja journalistisesti perusteltua?

Kunnioittavasti ja rauhalliseen dialogiin pyrkien

Arto Luukkanen

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"On syntynyt perusteltu epäilys, että opetussuunnitelmaa ei noudateta todellisessa elämässä."

Ne perusteet kyllä vielä uupuvat. Sinun ja Lauran käsityksestä palautteesta, josta te olette maininneet tai kenelläkään toimittaneet vain pari esimerkkiä on kyllä vaikea johtaa, että koulujärjestelmässä on laajamittaista aivopesua tai opetussuunnitelman laiminlyöntiä.

Jos teillä taas on koulut ja opetusaineet yksilöivää todistusaineistoa laajamittaisesta opetussuunnitelman laiminlyönnistä niin miksi te piilottelette niitä viranomaisilta, jotka voisivat asiaa tutkia?

Raimo Piippola

Eihän tässä kukaan ole näitä nuoria millään tapaa syyllistänyt. Työn esille laittanut ja sosiaalisessa mediassa jakanut henkilö on vastuussa tässä tilanteessa. Käännetäänpä asia hiukan päälaelleen.

Mitäpä jos vaikkapa Petteri Orpo olisi leimattu terroristiksi koulutyössä sen takia, että piti rajat auki pakolaisvyöryn aikana ja edesauttoi näin Turun terrori-iskun tapahtumista? Joku raja näihin poliittisiin kannanottoihin koulussa täytyy vetää, sillä nuo edellämainitut esimerkit eivät ole kovinkaan kaukana siitä, että ne täyttäysivät rikoksen tunnusmerkit.

Ei anneta erilaisten aatteiden sokaista itseämme, vaan yritetään pohtia asioita rationaalisella tasolla. Leimaaminen ja vihanlietsonta ei kuulu kouluihin. Ja mitä tulee Laura Huhtasaareen, niin kyllä hänkin voi hieman katsoa peiliin tämän asian hoitamisen suhteen. Annetaan meidän fiksujen nuorten muodostaa itse oma maailmankuvansa ilman koulussa tapahtuvaa propagandaa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset