Antti Rinne http://markkuhuusko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/135118/all Mon, 10 Sep 2018 18:46:43 +0300 fi Opiskelija, työtön, yrittäjä, työssäkäyvä, eläkeläinen vai kansalainen? http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260762-opiskelija-tyoton-yrittaja-tyossakayva-elakelainen-vai-kansalainen <p><a href="https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005821089.html">Miksi te-toimisto rankaisee siitä, että haluan opiskella itselleni lisää pätevyyttä työllistyäkseni jatkossa paremmin?</a>&nbsp;(HS 10.9.2018)</p><p>Korkeasti koulutetun akateemisen työttömän kokemukset te-toimiston palveluista eivät ole kovin rohkaisevia:</p><p><em>&quot;Minulla oli siis selkeä suunnitelma sekä opiskeluideni että tulevaisuuden työpaikkani suhteen. Otin yhteyttä te-toimistoon ja selitin tilanteeni. Kysyin virkailijalta puhelimessa, voisinko opiskella ansiosidonnaisella päivärahalla toukokuuhun asti ennen ulkomaankomennuksen alkua. Yllättäen virkailija ilmoitti, että koska olin omalla aktiivisuudellani ja ilman te-toimiston hyväksyntää aloittanut opiskelut avoimessa yliopistossa, toimiston täytyisi nyt selvittää täytänkö enää työttömän työnhakijan ehdot.</em></p><p><em>Lisäksi virkailija kertoi, että jos minut katsotaan päätoimiseksi opiskelijaksi, en voi saada enää työttömyystukea enkä myöskään ansiosidonnaista päivärahaa.&quot;</em></p><p>Olen sitä mieltä, että&nbsp;<a href="https://www.libera.fi/blogi/ansiosidonnainen-tyottomyysturva-kuuluu-kaikille/">ansiosidonnainen päiväraha pitäisi mielestäni ulottaa kaikkiin tasavertaisesti</a>&nbsp;(Libera 24.2.2018), ja sitten siirtää vakuutuspohjaiseksi, eli. omarahoitteiseksi. Tämä siksi, että nykyisellään 95% ansiosidonnaisen päivärahan rahoituksesta tulee julkisista varoista - kyseessä on todennäköisesti maailman toiseksi avokätisin sosiaaliturvan muoto (heti eläkkeiden jälkeen), josta hyötyvät eniten hyvätuloiset.</p><p>Muun sosiaaliturvan kuin ansiosidonnaisen osalta mielipidekirjoittaja on oikeassa - ihmisiä ei missään tapauksessa pitäisi rankaista aktiivisuudesta, oli se sitten opiskelua, työllistymistä tai yrittäjyyttä. Käytännössä ratkaisu on lopettaa erilaisten leimojen lyöminen ihmisiin, ja kutsua meitä kaikkia vaikka kansalaisiksi.</p><p>Kaikille kansalaisille kuuluisi täten sama sosiaaliturva, toteutettuna esimerkiksi <a href="http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240874-perustulomallini-paatavoitteet-martti-hetemaelle">Aholan perustulomallilla</a>&nbsp;(AA 3.8.2018), mutta siinä tapauksessa että demarit voittavat ensi vaalit, malliani voidaan kutsua minun puolestani vaikka Antti Rinteen kansalaistuloksi.</p><p>Tämän jälkeen te-toimistot voidaan valjastaa tekemään sitä tehtävää mitä varten niille syydetään vuosittain 165 miljoonaa, eli auttamaan niitä (ja vain niitä) ihmisiä työllistymään jotka apua haluavat. Vaihtoehtoisesti voimme laittaa te-toimistoihin lapun luukulle ja lyhentää säästyneillä rahoilla vaikka valtion velkaa.</p><p>&nbsp;</p><p>Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu, jonka mielestä universaalin sosiaaliturvan hyvä puoli on myös siinä, etteivät poliitikot voi enää luvata ekstraa omille eturyhmilleen.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Miksi te-toimisto rankaisee siitä, että haluan opiskella itselleni lisää pätevyyttä työllistyäkseni jatkossa paremmin? (HS 10.9.2018)

Korkeasti koulutetun akateemisen työttömän kokemukset te-toimiston palveluista eivät ole kovin rohkaisevia:

"Minulla oli siis selkeä suunnitelma sekä opiskeluideni että tulevaisuuden työpaikkani suhteen. Otin yhteyttä te-toimistoon ja selitin tilanteeni. Kysyin virkailijalta puhelimessa, voisinko opiskella ansiosidonnaisella päivärahalla toukokuuhun asti ennen ulkomaankomennuksen alkua. Yllättäen virkailija ilmoitti, että koska olin omalla aktiivisuudellani ja ilman te-toimiston hyväksyntää aloittanut opiskelut avoimessa yliopistossa, toimiston täytyisi nyt selvittää täytänkö enää työttömän työnhakijan ehdot.

Lisäksi virkailija kertoi, että jos minut katsotaan päätoimiseksi opiskelijaksi, en voi saada enää työttömyystukea enkä myöskään ansiosidonnaista päivärahaa."

Olen sitä mieltä, että ansiosidonnainen päiväraha pitäisi mielestäni ulottaa kaikkiin tasavertaisesti (Libera 24.2.2018), ja sitten siirtää vakuutuspohjaiseksi, eli. omarahoitteiseksi. Tämä siksi, että nykyisellään 95% ansiosidonnaisen päivärahan rahoituksesta tulee julkisista varoista - kyseessä on todennäköisesti maailman toiseksi avokätisin sosiaaliturvan muoto (heti eläkkeiden jälkeen), josta hyötyvät eniten hyvätuloiset.

Muun sosiaaliturvan kuin ansiosidonnaisen osalta mielipidekirjoittaja on oikeassa - ihmisiä ei missään tapauksessa pitäisi rankaista aktiivisuudesta, oli se sitten opiskelua, työllistymistä tai yrittäjyyttä. Käytännössä ratkaisu on lopettaa erilaisten leimojen lyöminen ihmisiin, ja kutsua meitä kaikkia vaikka kansalaisiksi.

Kaikille kansalaisille kuuluisi täten sama sosiaaliturva, toteutettuna esimerkiksi Aholan perustulomallilla (AA 3.8.2018), mutta siinä tapauksessa että demarit voittavat ensi vaalit, malliani voidaan kutsua minun puolestani vaikka Antti Rinteen kansalaistuloksi.

Tämän jälkeen te-toimistot voidaan valjastaa tekemään sitä tehtävää mitä varten niille syydetään vuosittain 165 miljoonaa, eli auttamaan niitä (ja vain niitä) ihmisiä työllistymään jotka apua haluavat. Vaihtoehtoisesti voimme laittaa te-toimistoihin lapun luukulle ja lyhentää säästyneillä rahoilla vaikka valtion velkaa.

 

Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu, jonka mielestä universaalin sosiaaliturvan hyvä puoli on myös siinä, etteivät poliitikot voi enää luvata ekstraa omille eturyhmilleen.

]]>
5 http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260762-opiskelija-tyoton-yrittaja-tyossakayva-elakelainen-vai-kansalainen#comments Antti Rinne Perustulo Mon, 10 Sep 2018 15:46:43 +0000 Amos Ahola http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260762-opiskelija-tyoton-yrittaja-tyossakayva-elakelainen-vai-kansalainen
Perheteesejä Antti Rinteen avaukseen http://sadetahvanainen72.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257926-perheteeseja-antti-rinteen-avaukseen <p>SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ehdotti tänään valtakunnallista lapsiperhestrategiaa, lapsiperheköyhyyden kitkemistä ja ennaltaehkäisyyn panostamista. Hän myös ehdotti tavoitteeksi ettei yksikään lapsi joudu perheen pahoinvoinnin vuoksi sijoitetuksi.&nbsp;</p><p>Hyviä tavoitteita. Konkreettisten eväiden löytäminen ongelmien ratkaisuun vaatii kuitenkin paljon työtä. Vanhoilla resepteillä ei pärjätä. Strategioita on tehty Suomessa vuosikymmenten mittaan paljon. Niiden vaikuttavuus on kuitenkin jäänyt liian heikoksi.&nbsp;</p><p>Tarvitaan uusia toimintamalleja niin perheiden tukemiseksi, varhaiskasvatuksen ja peruskoululaisten kasvun sekä oppimisen tueksi, mielenterveyden haasteiden selättämiseksi.&nbsp;</p><p>Erityisopettajan työssä näen reaalitodellisuuden joka pöivä. Asiantuntijat hoitavat kukin omaa &rdquo;viipalettaan&rdquo;. Perhe kiertää palvelusta toiseen eikä asia välttämättä etene. Tai vastaus vaikkapa nuorisopsykiatrisella on &rdquo;koulu ja sosiaalitoimisto hoitaa&rdquo;. Moniammatillisuus ja välineet jäävät puuttumaan. Perheet ja lapset tarvitsevat tukea aiemmin ja ei -syyllistävää -toimintaotetta.</p><p>Kasasin kokemuksieni pohjalta muutaman &rdquo;lapsiperhestrategisen teesin&rdquo;:</p><ol><li>Perheiden tuessa keskitytään ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja positiiviseen toimintaotteeseen. Säädetään subjektiivinen oikeus kotipalveluun, kun perheessä on todettu erityisen tuen haasteita. Lisäksi Hackneyn -mallin -tyyppinen sosiaalityön muutos viedään läpi kaikissa kunnissa. Panostetaan jokapäiväisen elämän tukemiseen ongelmiin jälkikäteen reagoivan toimintamallin sijaan.</li><li>Lasten ja nuorten psykiatrisen tuen pääsy turvataan hoitotakuun avulla. Eli &rdquo;avataan piikki&rdquo; palvelulle, myönnetään maksusitoumus tai palveluseteli ellei palvelua muutoin saa, kun on välitön tarve.&nbsp;</li><li>Kouluille tuodaan sosiaalityö, nuorisotyö ja psykiatrinen tuki. Esiopetukseen ja alakouluun panostetaan lisäämällä diagnostiikkaa ja varhaista tukea, jotta oppimiseen sekä itsetuntoon vaikuttavat tekijät saadaan selville mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lasten annetaan muutoinkin kypsyä alkuopetuksessa pidempään ennenkuin siirrytään ylemmille luokille.&nbsp;</li><li>Pajatoiminta käynnistetään kuntatasolla lasten ja nuorten harrastetoimintana lähellä kotia. Näin ei niin liikunnalliset tai erikoisharrasteisiin sitoutuvat pääsevät vapaatavoitteisen toiminnan piiriin maksutta.</li><li>Valtakunnallisesti käynnistetään liikunnan yleisseuratoimintaa tukeva hanke. Myönnetään rahoitusta ohjaajien palkkaamiseen ja toimintakustannuksiin. Edullinen liikuntaharrastus edesauttaa hyvinvointia.</li><li>Annetaan vertaistukitoimintaa harjoittaville järjestöille erillisrahoitus perheiden maksuttomaan kummi/varamummi-/varapappatoimintaan. Monelta puuttuvat ihan tavalliset tukiverkostot, jotka olisivat erityisesti pikkulapsivaiheessa tärkeitä. Toimintaa koordinoidaan yhdessä neuvoloiden kanssa.</li><li>Toteutetaan toisen asteen pakollisuus mikä auttaisi sekä nuoria tsemppaamaan itselleen tutkinnon että pakottaisi koulutusjärjestelmän etsimään syrjäytymisriskissä olevien oppimista tukevia toimintamuotoja.</li><li>Nuorisotakuu alle 25 -vuotiaiden työllistämiseksi otetaan uudelleen käyttöön. Jokainen pakollisen toisen asteen läpikäynyt työllistetään&nbsp; valmistumisen jälkeen.</li><li>Nuorten omien toimintaryhmien ja vertaisryhmien toimintaan annetaan erillisrahoitus. He saavat itse ideoida ja toteuttaa toimintaa.</li><li>Kysytään perheiltä itseltään mitä tukea he tarvitsevat ja tarjotaan sitä heille.</li></ol><p>Mistä rahoitus? -lastensuojelukulujen radikaalista vähenemisestä. Esimerkiksi Vantaalla reilu 400 miljoonan euron perustason sote -menoista yli 50 miljoonaa menee lastensuojeluun.&nbsp;</p><p>Säde Tahvanainen</p><p>-osaaja-</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ehdotti tänään valtakunnallista lapsiperhestrategiaa, lapsiperheköyhyyden kitkemistä ja ennaltaehkäisyyn panostamista. Hän myös ehdotti tavoitteeksi ettei yksikään lapsi joudu perheen pahoinvoinnin vuoksi sijoitetuksi. 

Hyviä tavoitteita. Konkreettisten eväiden löytäminen ongelmien ratkaisuun vaatii kuitenkin paljon työtä. Vanhoilla resepteillä ei pärjätä. Strategioita on tehty Suomessa vuosikymmenten mittaan paljon. Niiden vaikuttavuus on kuitenkin jäänyt liian heikoksi. 

Tarvitaan uusia toimintamalleja niin perheiden tukemiseksi, varhaiskasvatuksen ja peruskoululaisten kasvun sekä oppimisen tueksi, mielenterveyden haasteiden selättämiseksi. 

Erityisopettajan työssä näen reaalitodellisuuden joka pöivä. Asiantuntijat hoitavat kukin omaa ”viipalettaan”. Perhe kiertää palvelusta toiseen eikä asia välttämättä etene. Tai vastaus vaikkapa nuorisopsykiatrisella on ”koulu ja sosiaalitoimisto hoitaa”. Moniammatillisuus ja välineet jäävät puuttumaan. Perheet ja lapset tarvitsevat tukea aiemmin ja ei -syyllistävää -toimintaotetta.

Kasasin kokemuksieni pohjalta muutaman ”lapsiperhestrategisen teesin”:

  1. Perheiden tuessa keskitytään ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja positiiviseen toimintaotteeseen. Säädetään subjektiivinen oikeus kotipalveluun, kun perheessä on todettu erityisen tuen haasteita. Lisäksi Hackneyn -mallin -tyyppinen sosiaalityön muutos viedään läpi kaikissa kunnissa. Panostetaan jokapäiväisen elämän tukemiseen ongelmiin jälkikäteen reagoivan toimintamallin sijaan.
  2. Lasten ja nuorten psykiatrisen tuen pääsy turvataan hoitotakuun avulla. Eli ”avataan piikki” palvelulle, myönnetään maksusitoumus tai palveluseteli ellei palvelua muutoin saa, kun on välitön tarve. 
  3. Kouluille tuodaan sosiaalityö, nuorisotyö ja psykiatrinen tuki. Esiopetukseen ja alakouluun panostetaan lisäämällä diagnostiikkaa ja varhaista tukea, jotta oppimiseen sekä itsetuntoon vaikuttavat tekijät saadaan selville mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lasten annetaan muutoinkin kypsyä alkuopetuksessa pidempään ennenkuin siirrytään ylemmille luokille. 
  4. Pajatoiminta käynnistetään kuntatasolla lasten ja nuorten harrastetoimintana lähellä kotia. Näin ei niin liikunnalliset tai erikoisharrasteisiin sitoutuvat pääsevät vapaatavoitteisen toiminnan piiriin maksutta.
  5. Valtakunnallisesti käynnistetään liikunnan yleisseuratoimintaa tukeva hanke. Myönnetään rahoitusta ohjaajien palkkaamiseen ja toimintakustannuksiin. Edullinen liikuntaharrastus edesauttaa hyvinvointia.
  6. Annetaan vertaistukitoimintaa harjoittaville järjestöille erillisrahoitus perheiden maksuttomaan kummi/varamummi-/varapappatoimintaan. Monelta puuttuvat ihan tavalliset tukiverkostot, jotka olisivat erityisesti pikkulapsivaiheessa tärkeitä. Toimintaa koordinoidaan yhdessä neuvoloiden kanssa.
  7. Toteutetaan toisen asteen pakollisuus mikä auttaisi sekä nuoria tsemppaamaan itselleen tutkinnon että pakottaisi koulutusjärjestelmän etsimään syrjäytymisriskissä olevien oppimista tukevia toimintamuotoja.
  8. Nuorisotakuu alle 25 -vuotiaiden työllistämiseksi otetaan uudelleen käyttöön. Jokainen pakollisen toisen asteen läpikäynyt työllistetään  valmistumisen jälkeen.
  9. Nuorten omien toimintaryhmien ja vertaisryhmien toimintaan annetaan erillisrahoitus. He saavat itse ideoida ja toteuttaa toimintaa.
  10. Kysytään perheiltä itseltään mitä tukea he tarvitsevat ja tarjotaan sitä heille.

Mistä rahoitus? -lastensuojelukulujen radikaalista vähenemisestä. Esimerkiksi Vantaalla reilu 400 miljoonan euron perustason sote -menoista yli 50 miljoonaa menee lastensuojeluun. 

Säde Tahvanainen

-osaaja-

 

]]>
16 http://sadetahvanainen72.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257926-perheteeseja-antti-rinteen-avaukseen#comments Antti Rinne Lapsiköyhyys Perheiden tuki Perhestrategia Fri, 06 Jul 2018 13:13:08 +0000 Säde Tahvanainen http://sadetahvanainen72.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257926-perheteeseja-antti-rinteen-avaukseen
SDP ja uusimmat gallupit? http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257848-sdp-ja-uusimmat-gallupit <p>Helsingin Sanomat julkaisi gallupin, jossa hän suosituin seuraavaksi pääministeriksi kaikkien suomalaisten keskuudessa, on Antti Rinne. Vertailussa olivat mukana kolmen suurimman puolueen puheenjohtajat. Kun tutkittin, miksi Antti Rinne on suosituin tulevaksi pääministeriksi, ei SDP:n eikä Antti Rinteen kannata vielä revetä riemusta. Tutkimuksen mukaan kaikki kolme mahtuvat virhemarginaalin sisään.</p><p><a href="https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005743324.html" title="https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005743324.html">https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005743324.html</a></p><p>Pari päivää sitten kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisi Kantar TNS:n toteuttaman kyselyn, jossa kysyttiin kansalaisilta, miten eri puolueitten puheenjohtajat vaikuttavat oman puolueensa kannatukseen. Tämäkään tuskin suuresti riemua synnyttää.</p><p><a href="https://yle.fi/uutiset/3-1028343" title="https://yle.fi/uutiset/3-1028343">https://yle.fi/uutiset/3-1028343</a></p><p>Myös viimeisimmässä mielipidetutkimuksissa Kokoomuksen ja SDP.n kannatukset ovat lähes tasoissa.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsingin Sanomat julkaisi gallupin, jossa hän suosituin seuraavaksi pääministeriksi kaikkien suomalaisten keskuudessa, on Antti Rinne. Vertailussa olivat mukana kolmen suurimman puolueen puheenjohtajat. Kun tutkittin, miksi Antti Rinne on suosituin tulevaksi pääministeriksi, ei SDP:n eikä Antti Rinteen kannata vielä revetä riemusta. Tutkimuksen mukaan kaikki kolme mahtuvat virhemarginaalin sisään.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005743324.html

Pari päivää sitten kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisi Kantar TNS:n toteuttaman kyselyn, jossa kysyttiin kansalaisilta, miten eri puolueitten puheenjohtajat vaikuttavat oman puolueensa kannatukseen. Tämäkään tuskin suuresti riemua synnyttää.

https://yle.fi/uutiset/3-1028343

Myös viimeisimmässä mielipidetutkimuksissa Kokoomuksen ja SDP.n kannatukset ovat lähes tasoissa.

 

 

]]>
76 http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257848-sdp-ja-uusimmat-gallupit#comments Antti Rinne Galluptulokset SDP Wed, 04 Jul 2018 14:47:59 +0000 Pekka Lukkala http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257848-sdp-ja-uusimmat-gallupit
Tuliskos SDP mukaan kaverikapitalismia kumoamaan? http://artoluukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256413-tuliskos-sdp-mukaan-kaverikapitalismia-kumoamaan <p>Avoin kirje SDP:n puheenjohtajalle Antti Rinteelle 6.6. 2018.</p><p>Hyvä Antti! Lähetän tämän avoimen kirjeen sinulle kun tiedän, että olet pohjimmiltasi reilu ja rehellinen suomalainen mies, joka välittää omista kansalaisistaan. Uskon, että luet tämän&hellip;tai ehkä joku sinun siitä isosta esikunnastasi lukee sen. Sinulla on tietysti tärkeitä ja kiireellisiä asioita hoidettavana.</p><p>Viestini on seuraava. Jokaisella on mahdollisuus uuteen alkuun parannuksen kautta.&nbsp; Eikö olisi hienoa, jos Sinä Antti katkaisisit kyseenlaisen rahan näkymättömät köydet puolueesi ja ns. erinäisten tahojen välillä. Sinusta voisi tulla se mies, joka aloitti kaverikapitalismin murskaamisen ja Suomen poliittisen elämän puhdistamisen työväenliikkeen talleista.</p><p>Näky on innostava. Sillä tavalla päästään historiaan. Luulen myös, että se voisi tehdä hyvää Teidän puolueellenne. Sinä voisit olla SDP:n Martti Luther.</p><p><strong>Antti Rinne &ndash; SDP:n Martti Luther?</strong></p><p>Luulen, että Sinua sisimmässäsi harmittaa se, että SDP:tä lähellä olevat ay-liitot saavat pian reippaan raharuiskeen pörssistä. Kojamo eli entinen VVO aikoo listautua pörssiin ja rahastaa valtion tuella ja keveällä verotuksella saamansa kiinteistömassan mukavaksi summaksi &ndash; itselleen ja omistajille. Puhutaan 500-300 miljoonasta eurosta. Olen varma siitä, että sisimmässäsi et pidä tästä rahasta.</p><p>Politiikka ei tietysti ole ilmaista mutta tällä tavalla tuleva raha korruptoi ja &rdquo;marinoi&rdquo; päättäjiä. Ay-liike tietenkin tukee puoluetta, joka on sen etujen puolustaja kun lakeja laaditaan.</p><p>Mutta saako rahalla ostaa poliittista valtaa? Tehdäänkö nyt oikein? Toteutuuko demokratia? Eikö demokratian tärkein voimavara ole ihminen?</p><p>Tavalliset ihmiset ja duunarit pyytävät vain yhtä asiaa: totuutta ja oikeudenmukaisuutta.</p><p>Eikö olisi hienoa, että sinä voisit kaataa nämä &rdquo;rahanvaihtajien pöydät?</p><p>Ymmärrän jos et vastaa minulle. Sinulla on tietenkin isompia asioita. Eläkeläisille on nyt luvattu satku ja on kova hinku vaaleihin sekä tietysti hallitukseen.</p><p><strong>Kansanrintamahallitus?</strong></p><p>Hyvä Antti. Olen vakuuttunut siitä, että kansalaiset antavat luottamuksensa sille puolueelle ja ihmiselle, joka uskoo ja luottaa kansalaisiin &ndash; tekee mitä he haluavat.</p><p>Eikö olisi hienoa, jos vaalien jälkeen hallituksessa voisi olla todellinen kansanrintama: Perussuomalaisten lisäksi myös uusi ja puhdas SDP, joka olisi heittänyt menneisyyden risat ja likaiset ryysyt pois ja kuuntelisi sitä mitä kansa sanoo ja tekisi sitä mitä äänestäjät haluavat.</p><p>Sillä ei sen enempää SDP kuin ay-liikekään marssi voittojen kukkuloille kähminnöillä suursijoittajien kanssa. Nämä voimat lopulta vain putsaavat teidätkin tyhjiksi ja rapauttavat lopulta periaatteet. Kuten eräs kokoomusvaikuttaja totesi: &rdquo;kokoomus on myynyt pyhät periaatteensa&rdquo;. Niitä ei todellakaan kannata myydä pois.</p><p><u>Joten Antti: pyydä anteeksi kansalta! Sen sanominen helpottaa kummasti. Mieli kevenee ja usko niihin alkuperäisiin hyviin arvoihin nousee. </u></p><p><u>Sano myös Antti hyvä, että me puolueena käännämme nyt uuden lehden ja emme hyväksy tällaista Kojamo-rahastusta. Sano ihmisille, että tästä päivästä eteenpäin SDP tekee niin kuin opettaa. </u></p><p>Parhain terveisin sekä lupsakkata kessee sinulle ja perheellesi!</p><p>Arto Järvenpäästä</p><p><strong>Ps. </strong></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Avoin kirje SDP:n puheenjohtajalle Antti Rinteelle 6.6. 2018.

Hyvä Antti! Lähetän tämän avoimen kirjeen sinulle kun tiedän, että olet pohjimmiltasi reilu ja rehellinen suomalainen mies, joka välittää omista kansalaisistaan. Uskon, että luet tämän…tai ehkä joku sinun siitä isosta esikunnastasi lukee sen. Sinulla on tietysti tärkeitä ja kiireellisiä asioita hoidettavana.

Viestini on seuraava. Jokaisella on mahdollisuus uuteen alkuun parannuksen kautta.  Eikö olisi hienoa, jos Sinä Antti katkaisisit kyseenlaisen rahan näkymättömät köydet puolueesi ja ns. erinäisten tahojen välillä. Sinusta voisi tulla se mies, joka aloitti kaverikapitalismin murskaamisen ja Suomen poliittisen elämän puhdistamisen työväenliikkeen talleista.

Näky on innostava. Sillä tavalla päästään historiaan. Luulen myös, että se voisi tehdä hyvää Teidän puolueellenne. Sinä voisit olla SDP:n Martti Luther.

Antti Rinne – SDP:n Martti Luther?

Luulen, että Sinua sisimmässäsi harmittaa se, että SDP:tä lähellä olevat ay-liitot saavat pian reippaan raharuiskeen pörssistä. Kojamo eli entinen VVO aikoo listautua pörssiin ja rahastaa valtion tuella ja keveällä verotuksella saamansa kiinteistömassan mukavaksi summaksi – itselleen ja omistajille. Puhutaan 500-300 miljoonasta eurosta. Olen varma siitä, että sisimmässäsi et pidä tästä rahasta.

Politiikka ei tietysti ole ilmaista mutta tällä tavalla tuleva raha korruptoi ja ”marinoi” päättäjiä. Ay-liike tietenkin tukee puoluetta, joka on sen etujen puolustaja kun lakeja laaditaan.

Mutta saako rahalla ostaa poliittista valtaa? Tehdäänkö nyt oikein? Toteutuuko demokratia? Eikö demokratian tärkein voimavara ole ihminen?

Tavalliset ihmiset ja duunarit pyytävät vain yhtä asiaa: totuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Eikö olisi hienoa, että sinä voisit kaataa nämä ”rahanvaihtajien pöydät?

Ymmärrän jos et vastaa minulle. Sinulla on tietenkin isompia asioita. Eläkeläisille on nyt luvattu satku ja on kova hinku vaaleihin sekä tietysti hallitukseen.

Kansanrintamahallitus?

Hyvä Antti. Olen vakuuttunut siitä, että kansalaiset antavat luottamuksensa sille puolueelle ja ihmiselle, joka uskoo ja luottaa kansalaisiin – tekee mitä he haluavat.

Eikö olisi hienoa, jos vaalien jälkeen hallituksessa voisi olla todellinen kansanrintama: Perussuomalaisten lisäksi myös uusi ja puhdas SDP, joka olisi heittänyt menneisyyden risat ja likaiset ryysyt pois ja kuuntelisi sitä mitä kansa sanoo ja tekisi sitä mitä äänestäjät haluavat.

Sillä ei sen enempää SDP kuin ay-liikekään marssi voittojen kukkuloille kähminnöillä suursijoittajien kanssa. Nämä voimat lopulta vain putsaavat teidätkin tyhjiksi ja rapauttavat lopulta periaatteet. Kuten eräs kokoomusvaikuttaja totesi: ”kokoomus on myynyt pyhät periaatteensa”. Niitä ei todellakaan kannata myydä pois.

Joten Antti: pyydä anteeksi kansalta! Sen sanominen helpottaa kummasti. Mieli kevenee ja usko niihin alkuperäisiin hyviin arvoihin nousee.

Sano myös Antti hyvä, että me puolueena käännämme nyt uuden lehden ja emme hyväksy tällaista Kojamo-rahastusta. Sano ihmisille, että tästä päivästä eteenpäin SDP tekee niin kuin opettaa.

Parhain terveisin sekä lupsakkata kessee sinulle ja perheellesi!

Arto Järvenpäästä

Ps.

 

]]>
23 http://artoluukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256413-tuliskos-sdp-mukaan-kaverikapitalismia-kumoamaan#comments Antti Rinne Kojamo Poliittinen arvomaailma SDP Wed, 06 Jun 2018 06:59:07 +0000 Arto Luukkanen http://artoluukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256413-tuliskos-sdp-mukaan-kaverikapitalismia-kumoamaan
Wanha suola janottaa: SDP ja kokkarit? http://artoluukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255747-wanha-suola-janottaa-sdp-ja-kokkarit <p>Suvaitsin tänään katsella <em>televitsioonista</em> merkillistä väittelyä, joka jossain vaiheessa tuoksui enemmän teinirakkaudelta kuin poliittiselta yhteenotolta.</p><p>Siinä olivat yhdessä &rdquo;Petteri&rdquo; ja &rdquo;Antti&rdquo;. Kaksi suurta johtajaa, jotka latelivat lukuja esille ja katselivat sitten toisiansa hurmaantuneena.</p><p>Toinen sanoi: &rdquo;miljardi&rdquo;, toinen vastasi &rdquo;300 miljoonaa&rdquo;. Toinen sanoi: &rdquo;hei Petteri&hellip;&rdquo; johon toinen vastasi: &rdquo;hei Antti&hellip;.&rdquo; Petteri ja Antti olivat asiantuntijoita. He tiesivät numeroita.</p><p><strong>Hyvä-hallitusta pukkaa?</strong></p><p>Väittely osoitti sen, että keväällä Helsingissä velloneet huhut &rdquo;<em>dream-team</em>&rdquo; hallituksesta ovat nyt enemmän kuin totta. Tässä ihmisten edessä kehrättiin Sini-Punaa, johon tulisi mukaan häivähdys vihreää.</p><p>Cocktail olisi seuraava: ripaus somasti jalat ilmassa keinuvaa idealismia, rohea loraus raakaa rahastusta ja yksityistämistä, henkeä salpaava annos elämää tappavaa verotusta ja ennen kaikkea hervotonta toisten rahojen kylväminen ihan minne vaan. &nbsp;</p><p>Maku on tuttu. Sini-punalla on tässä maassa kammottavia tuloksia aina &rdquo;verotus kevenee&hellip;&rdquo; hallituksesta saakka. Nyt siihen tulisi mukaan myös vihreiden eko-tekoa. &nbsp;</p><p>Se mikä särähti korvaan, oli molempien halu ehdottomasti olla tekemättä yhteistyötä perussuomalaisten kanssa.</p><p>Kelpo debatööreissä paistoi halu demonisoida PS puoluetta. Itse vaalit ovat siksi sivuseikka. Hyvien vaalivoitto on pieni detaliji, joka on miltei taskussa&hellip;mutta se että ei leikitä PS:n kanssa on ihquu.&nbsp;</p><p><strong>Pitääkö politiikassa moralisoida?</strong></p><p>En ymmärrä tällaista demonisointia.</p><p>Eihän kokoomusta haukuta murhamiesten puolueeksi, vaikka eräs sen tunnettu toimija syyllistyi henkirikokseen tai eräs toinen yliajoon? Eihän kokoomusta moitita moraalisesti ala-arvoiseksi tyttöjen ahdistelija-puolueeksi vaikka erästä sen poliitikkoa epäillään ahdistelusta? Eihän kukaan enää muista tai muistele rattijuoppoa kokoomuslaista, joka on huomattavassa asemassa EU:ssa?</p><p>Demonisointi on vanha poliittinen keino saavuttaa kannatusta ja Suomessa sitä harjoitettiin ennen vuoden 1918 tapahtumia systemaattisesti erään poliittisen puolueen taholta. Tämä puolue harjoitti ja lähetti kansan keskuuteen satoja koulutettuja vihapuhujia &rdquo;rakuraattoreiksi&rdquo; kiihottamaan ihmisiä väkivaltaan (Jari Ehrnrooth: Sanan vallassa, vihan voimalla/1993).</p><p>Edellä mainitussa väitöskirjassa osoitettiin aukottomasti, että luokkaviha ja systemaattisesti harjoitettu agitaatio oli Suomen punaisten vallankumouskäsityksen perustana.</p><p>Itse olen sitä mieltä, että kokoomusta tai SDP:tä ei saa tuomita näiden vihatekojen takia. Ei saa leimata. Eikä tuomita.</p><p>Ehdoton tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat kaiken poliittisen toiminnan perusteita.</p><p><strong>Poliittista ilveilyä?</strong></p><p>Mutta&hellip;.en oikeastaan edes usko, että Antti tai Petteri tarkoittivat mitä sanoivat. Kyse oli pikemminkin poliittisesta ilveilystä.</p><p>Antti ja Petteri tarjosivat poliittista viihdettä, joka noudatti vanhoja keskiaikaisia perinteitä, joissa &rdquo;leikarit&rdquo; ja &rdquo;piiparit&rdquo; huvittivat ja naurattivat katsojia.</p><p>Ehkä paras kirja tästä maailmasta on Emmanuel Le Roy Ladurien kirjoittama &nbsp;&rdquo;<em>Montaillou, village occitan de 1294 à 1324</em>&rdquo;. Siinä tutkija käyttää inkvisiittori Jacques Fournierin Pamiers&rsquo;n piispan, tarkkoja muistiinpanoja.</p><p>Hän avaa maailman, jossa ranskalaisessa kylässä politiikkaa tehdään leikkien. Kulkueet, ammattikuntien juhlat, ilveilijöiden sekä leikarien ja piiparien joukot havainnollistivat silloin valtaa leikkimällä ja politiikkaa puskakomedialla. Lopuksi vastustaja tapetaan.</p><p>Hepuli, kokkapuhe, lorut ja ja vitsit olivat siellä ihan totta.</p><p>Siinä mielessä Petteri ja Antti seurasivat onnistuneesti tätä traditiota. Oli vähän draamaa ja sitten käsien sivelyä. Myrskyä ja auringonpaistetta. Petteri ja Antti tykkäsivät toisistaan. Ja olihan se olkiukko ja demonikin siellä. Ihan kuin keskiajalla.</p><p>Hyvä Petteri! Hyvä Antti! Hyvä Show! Kiitos! Ja Kiitos hyvälle hyvä-medialle!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suvaitsin tänään katsella televitsioonista merkillistä väittelyä, joka jossain vaiheessa tuoksui enemmän teinirakkaudelta kuin poliittiselta yhteenotolta.

Siinä olivat yhdessä ”Petteri” ja ”Antti”. Kaksi suurta johtajaa, jotka latelivat lukuja esille ja katselivat sitten toisiansa hurmaantuneena.

Toinen sanoi: ”miljardi”, toinen vastasi ”300 miljoonaa”. Toinen sanoi: ”hei Petteri…” johon toinen vastasi: ”hei Antti….” Petteri ja Antti olivat asiantuntijoita. He tiesivät numeroita.

Hyvä-hallitusta pukkaa?

Väittely osoitti sen, että keväällä Helsingissä velloneet huhut ”dream-team” hallituksesta ovat nyt enemmän kuin totta. Tässä ihmisten edessä kehrättiin Sini-Punaa, johon tulisi mukaan häivähdys vihreää.

Cocktail olisi seuraava: ripaus somasti jalat ilmassa keinuvaa idealismia, rohea loraus raakaa rahastusta ja yksityistämistä, henkeä salpaava annos elämää tappavaa verotusta ja ennen kaikkea hervotonta toisten rahojen kylväminen ihan minne vaan.  

Maku on tuttu. Sini-punalla on tässä maassa kammottavia tuloksia aina ”verotus kevenee…” hallituksesta saakka. Nyt siihen tulisi mukaan myös vihreiden eko-tekoa.  

Se mikä särähti korvaan, oli molempien halu ehdottomasti olla tekemättä yhteistyötä perussuomalaisten kanssa.

Kelpo debatööreissä paistoi halu demonisoida PS puoluetta. Itse vaalit ovat siksi sivuseikka. Hyvien vaalivoitto on pieni detaliji, joka on miltei taskussa…mutta se että ei leikitä PS:n kanssa on ihquu. 

Pitääkö politiikassa moralisoida?

En ymmärrä tällaista demonisointia.

Eihän kokoomusta haukuta murhamiesten puolueeksi, vaikka eräs sen tunnettu toimija syyllistyi henkirikokseen tai eräs toinen yliajoon? Eihän kokoomusta moitita moraalisesti ala-arvoiseksi tyttöjen ahdistelija-puolueeksi vaikka erästä sen poliitikkoa epäillään ahdistelusta? Eihän kukaan enää muista tai muistele rattijuoppoa kokoomuslaista, joka on huomattavassa asemassa EU:ssa?

Demonisointi on vanha poliittinen keino saavuttaa kannatusta ja Suomessa sitä harjoitettiin ennen vuoden 1918 tapahtumia systemaattisesti erään poliittisen puolueen taholta. Tämä puolue harjoitti ja lähetti kansan keskuuteen satoja koulutettuja vihapuhujia ”rakuraattoreiksi” kiihottamaan ihmisiä väkivaltaan (Jari Ehrnrooth: Sanan vallassa, vihan voimalla/1993).

Edellä mainitussa väitöskirjassa osoitettiin aukottomasti, että luokkaviha ja systemaattisesti harjoitettu agitaatio oli Suomen punaisten vallankumouskäsityksen perustana.

Itse olen sitä mieltä, että kokoomusta tai SDP:tä ei saa tuomita näiden vihatekojen takia. Ei saa leimata. Eikä tuomita.

Ehdoton tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat kaiken poliittisen toiminnan perusteita.

Poliittista ilveilyä?

Mutta….en oikeastaan edes usko, että Antti tai Petteri tarkoittivat mitä sanoivat. Kyse oli pikemminkin poliittisesta ilveilystä.

Antti ja Petteri tarjosivat poliittista viihdettä, joka noudatti vanhoja keskiaikaisia perinteitä, joissa ”leikarit” ja ”piiparit” huvittivat ja naurattivat katsojia.

Ehkä paras kirja tästä maailmasta on Emmanuel Le Roy Ladurien kirjoittama  ”Montaillou, village occitan de 1294 à 1324”. Siinä tutkija käyttää inkvisiittori Jacques Fournierin Pamiers’n piispan, tarkkoja muistiinpanoja.

Hän avaa maailman, jossa ranskalaisessa kylässä politiikkaa tehdään leikkien. Kulkueet, ammattikuntien juhlat, ilveilijöiden sekä leikarien ja piiparien joukot havainnollistivat silloin valtaa leikkimällä ja politiikkaa puskakomedialla. Lopuksi vastustaja tapetaan.

Hepuli, kokkapuhe, lorut ja ja vitsit olivat siellä ihan totta.

Siinä mielessä Petteri ja Antti seurasivat onnistuneesti tätä traditiota. Oli vähän draamaa ja sitten käsien sivelyä. Myrskyä ja auringonpaistetta. Petteri ja Antti tykkäsivät toisistaan. Ja olihan se olkiukko ja demonikin siellä. Ihan kuin keskiajalla.

Hyvä Petteri! Hyvä Antti! Hyvä Show! Kiitos! Ja Kiitos hyvälle hyvä-medialle!

]]>
25 http://artoluukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255747-wanha-suola-janottaa-sdp-ja-kokkarit#comments Antti Rinne Kokoomus Ministeri Petteri Orpo SDP Sinipunahallitus Wed, 23 May 2018 20:02:03 +0000 Arto Luukkanen http://artoluukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255747-wanha-suola-janottaa-sdp-ja-kokkarit
Rinne ja Orpo pyörittävät eläkeläisiä litistävää poliittista mankelia http://minnaisoaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255739-rinne-ja-orpo-pyorittavat-elakelaisia-litistavaa-poliittista-mankelia <p>Antti Rinne lupasi vappuna 100 euron korotuksen alle 1400 euron eläkkeisiin. Hän jatkoi asian käsittelyä 23.5 <a href="http://www.iltalehti.fi/politiikka/201805232200962578_pi.shtml">politiikan toimittajien aamiaistilaisuudessa</a> todetessaan, että Suomessa on 200.000 köyhyysrajalla tai sen alapuolella olevaa eläkeläistä ja että ehdotetulla korotuksella on tarkoitus parantaa heidän taloudellista asemaansa.&nbsp;</p><p>On hyvä, että Rinne on huolissaan pienituloisista eläkeläisistä. On päivänselvää, että heidän ostovoimaansa on parannettava.&nbsp;&nbsp;Valitettavasti hyvä keskustelunavaus litistyi poliittiseen mankeliin, kun sisältö sivuutettiin ja menettelytavasta ryhdyttiin tekemään politiikkaa.</p><p>Antti Rinne ja Petteri Orpo ottivat toimittajien aamiaistilaisuudessa railakkaasti yhteen ja saivat asian näyttäytymään yhtä mahdottoman sekavalta kuin Sote: Keskustelu pyöri uudistuksen kustannusten ympärillä ja Suomalaispoliittiseen tapaan hintahaarukka oli varsin laaja &ndash; Rinne puhui ensin 200 miljoonan euron hintalapusta, kun taas&nbsp;&nbsp;Orpo sanoi uudistuksen vaikutuksen valtiontalouteen olevan miljardi euroa. Keskustelun tiimellyksessä Rinne vielä &rdquo;täsmensi&rdquo; nettovaikutuksen olevan 600 miljoonaa euroa.&nbsp;</p><p>Ihan oikeasti.&nbsp;</p><p><strong><em>Eturivin poliitikot heittelevät ilmoille lukuja ja termejä kertomatta, mitä tarkoittavat, miten ovat lukuihin päätyneet ja mistä ajanjaksosta he puhuvat. On aivan selvä, että näin yksinkertaisessa asiassa vaikutuksen hintahaitari ei voi olla 200 miljoonan ja miljardin välillä, joten pikainen käsitteiden määritys on paikallaan.</em></strong></p><p>On turha väitellä rahoituksen riittävyydestä kumpaankaan suuntaan, ennen kuin uudistuksen hinta on laskettu uskottavasti.</p><p><em><strong>Kansalaisten sumuttaminen epäselvillä argumenteilla on loputtava.&nbsp;</strong></em></p><p>Tässä tapauksessa laskutoimitus ei ole vaikea ja kaikki tarvittavat faktat ovat olemassa: ensin määritellään, mikä on tässä puheena oleva köyhyysraja euroina ja sitten selvitetään montako eläkeläistä jää tuon rajan alle. Lisäksi tunnistetaan, mitä muita kuluja on huomioitava korotuksen 100 eur/kk/eläkeläinen lisäksi. Näin saadaan laskettua uudistukselle uskottava hinta ja sitä lähtökohtana pitäen voidaan käynnistää poliittinen kädenvääntö.&nbsp;</p><p>Nyt näyttää siltä, että osapuolilla ei ole aikomustakaan piirtää yhteistä tilannekuvaa, kun retoriikka ohittaa sisällön. Lopputuloksena on epäselvää politiikkaa ja toteuttamiskelvottomaksi mankeloitu ehdotus.&nbsp;</p><p>Toivon, että valtiovarainministeriö ja työeläkevakuuttajat laskevat uudistukselle hinta-arvion, joka perustuu faktaan. Sitä odotellessa sormiharjoituksena seuraava pohdinta: Jos Rinteen esittämä 200.000 henkilöä pitää paikkansa ja jos jokaiselle on tarkoitus antaa 100 euron korotus kuukausieläkkeeseen, maksaa uudistus vuositasolla 240 miljoonaa euroa + eläkkeiden korotuksen lisäksi tulevat muut mahdolliset sosiaali- ja hallintokulut. Eli matkaa miljardiin euroon on aika paljon.&nbsp;</p><p>Keskustelussa esitetty hintahaitari ei voi olla oikea. Tai sitten osapuolet puhuivat täysin eri asioista. Huolestuttavaa. Ei ihme, että Sote-kustannuslaskennassakin lukujen etumerkki vaihtuu tiheään.</p><p>Toivon, että toimittajat haastavat poliitikkoja nykyistä aktiivisemmin. Kun keskusteluun heitetään lukuja, niin kuulijaa auttaisi kovin, jos luvut jotenkin perustellaan. Ainakin lukujen vaikutusaika olisi hyvä täsmentää, koska poliitikoilla on tapana esittää luvut siinä aikajänteessä, mikä sillä hetkellä parhaiten palvelee heidän omia tavoitteitaan: Joskus puhutaan vuositason luvusta ja taas toisinaan vaalikauden yhteenlasketuista summista ilman, että sitä erikseen täsmennetään.&nbsp;</p><p>Valtiontalouden pyörittäjillä olisi paljon opittavaa yrityspuolelta. Siellä ei tällaista asioiden ja merkitysten sekamelskaa hyväksytä. Tuntuu jokseenkin toivottomalta seurata hallituksen ja opposition uudistustouhua, kun asia toisensa jälkeen kaatuu. <em><strong>Milloin tuhlausjohtaminen loppuu?</strong></em></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Antti Rinne lupasi vappuna 100 euron korotuksen alle 1400 euron eläkkeisiin. Hän jatkoi asian käsittelyä 23.5 politiikan toimittajien aamiaistilaisuudessa todetessaan, että Suomessa on 200.000 köyhyysrajalla tai sen alapuolella olevaa eläkeläistä ja että ehdotetulla korotuksella on tarkoitus parantaa heidän taloudellista asemaansa. 

On hyvä, että Rinne on huolissaan pienituloisista eläkeläisistä. On päivänselvää, että heidän ostovoimaansa on parannettava.  Valitettavasti hyvä keskustelunavaus litistyi poliittiseen mankeliin, kun sisältö sivuutettiin ja menettelytavasta ryhdyttiin tekemään politiikkaa.

Antti Rinne ja Petteri Orpo ottivat toimittajien aamiaistilaisuudessa railakkaasti yhteen ja saivat asian näyttäytymään yhtä mahdottoman sekavalta kuin Sote: Keskustelu pyöri uudistuksen kustannusten ympärillä ja Suomalaispoliittiseen tapaan hintahaarukka oli varsin laaja – Rinne puhui ensin 200 miljoonan euron hintalapusta, kun taas  Orpo sanoi uudistuksen vaikutuksen valtiontalouteen olevan miljardi euroa. Keskustelun tiimellyksessä Rinne vielä ”täsmensi” nettovaikutuksen olevan 600 miljoonaa euroa. 

Ihan oikeasti. 

Eturivin poliitikot heittelevät ilmoille lukuja ja termejä kertomatta, mitä tarkoittavat, miten ovat lukuihin päätyneet ja mistä ajanjaksosta he puhuvat. On aivan selvä, että näin yksinkertaisessa asiassa vaikutuksen hintahaitari ei voi olla 200 miljoonan ja miljardin välillä, joten pikainen käsitteiden määritys on paikallaan.

On turha väitellä rahoituksen riittävyydestä kumpaankaan suuntaan, ennen kuin uudistuksen hinta on laskettu uskottavasti.

Kansalaisten sumuttaminen epäselvillä argumenteilla on loputtava. 

Tässä tapauksessa laskutoimitus ei ole vaikea ja kaikki tarvittavat faktat ovat olemassa: ensin määritellään, mikä on tässä puheena oleva köyhyysraja euroina ja sitten selvitetään montako eläkeläistä jää tuon rajan alle. Lisäksi tunnistetaan, mitä muita kuluja on huomioitava korotuksen 100 eur/kk/eläkeläinen lisäksi. Näin saadaan laskettua uudistukselle uskottava hinta ja sitä lähtökohtana pitäen voidaan käynnistää poliittinen kädenvääntö. 

Nyt näyttää siltä, että osapuolilla ei ole aikomustakaan piirtää yhteistä tilannekuvaa, kun retoriikka ohittaa sisällön. Lopputuloksena on epäselvää politiikkaa ja toteuttamiskelvottomaksi mankeloitu ehdotus. 

Toivon, että valtiovarainministeriö ja työeläkevakuuttajat laskevat uudistukselle hinta-arvion, joka perustuu faktaan. Sitä odotellessa sormiharjoituksena seuraava pohdinta: Jos Rinteen esittämä 200.000 henkilöä pitää paikkansa ja jos jokaiselle on tarkoitus antaa 100 euron korotus kuukausieläkkeeseen, maksaa uudistus vuositasolla 240 miljoonaa euroa + eläkkeiden korotuksen lisäksi tulevat muut mahdolliset sosiaali- ja hallintokulut. Eli matkaa miljardiin euroon on aika paljon. 

Keskustelussa esitetty hintahaitari ei voi olla oikea. Tai sitten osapuolet puhuivat täysin eri asioista. Huolestuttavaa. Ei ihme, että Sote-kustannuslaskennassakin lukujen etumerkki vaihtuu tiheään.

Toivon, että toimittajat haastavat poliitikkoja nykyistä aktiivisemmin. Kun keskusteluun heitetään lukuja, niin kuulijaa auttaisi kovin, jos luvut jotenkin perustellaan. Ainakin lukujen vaikutusaika olisi hyvä täsmentää, koska poliitikoilla on tapana esittää luvut siinä aikajänteessä, mikä sillä hetkellä parhaiten palvelee heidän omia tavoitteitaan: Joskus puhutaan vuositason luvusta ja taas toisinaan vaalikauden yhteenlasketuista summista ilman, että sitä erikseen täsmennetään. 

Valtiontalouden pyörittäjillä olisi paljon opittavaa yrityspuolelta. Siellä ei tällaista asioiden ja merkitysten sekamelskaa hyväksytä. Tuntuu jokseenkin toivottomalta seurata hallituksen ja opposition uudistustouhua, kun asia toisensa jälkeen kaatuu. Milloin tuhlausjohtaminen loppuu?

]]>
3 http://minnaisoaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255739-rinne-ja-orpo-pyorittavat-elakelaisia-litistavaa-poliittista-mankelia#comments Antti Rinne Eläkkeet ja eläkeläiset Ostovoima Petteri Orpo Politiikka Wed, 23 May 2018 17:54:16 +0000 Minna Isoaho http://minnaisoaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255739-rinne-ja-orpo-pyorittavat-elakelaisia-litistavaa-poliittista-mankelia
Suuri eläkehuijaus 2.0 http://vilhelmjunnila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255436-suuri-elakehuijaus-20 <p>Eläkeläisten reaalitulot kasvoivat vuosina 2012&ndash;2015 noin 12&ndash;25 euroa kuukaudessa, mutta tästä eteenpäin ne ovat pienentyneet 20&ndash;30 euroa kuukaudessa. Ainoa korjausliike nykyiseen kehitykseen on koskettanut takuueläkkeen saajia. Viime vuonna kansaneläkeindeksiin tehty leikkaus ja indeksin jäädyttäminen ovat edelleen kaventaneet pienituloisten eläkeläisten ja perusturvan varassa elävien leipää.</p><p>Siksi onkin harmillista, että ikäihmiset ovat välttämättömien uudistusten tekemisen sijaan jälleen joutumassa punaisiksi pelinappuloiksi. Vuosi sitten SDP:n Kimmo Kiljusen kansalaisaloite työeläkkeen sitomisesta palkkojen kehitykseen lytättiin jopa hänen omassa puolueessaan puhtaana eläkeläispopulismina. Nyt puolueen puheenjohtaja Antti Rinne väläytti vappupuheissa sadan euron nettokorotusta alle 1400 euron eläkkeisiin. Ainuttakaan valtiopäivätoimea demarit eivät ole asiasta tehneet.</p><p>Suuren eläkehuijauksen uusin versio ei saisi viedä huomiota varsinaisesta asiasta eli vanhusten ja muiden pienituloisten köyhyydestä. Viime vuonna tehdyn leikkauksen ja vuodelle 2019 kaavaillun kansaneläkeindeksin jäädytyksen peruminen olisivat kevyempiä ja konkreettisempia toimia suurien puheiden sijaan. Eläkeläisten toimeentuloa vaikeuttavat lisäksi lääkekorvausten leikkaukset.</p><p>On erikoista, miksei eläkkeistä ja perusturvan parannuksesta puhuttaessa kiinnitetä huomiota suhteellisen ankaraan verotukseen. Vappupuheita halvempaa ja inhimillisempää olisi kunnallisverotuksen perusvähennyksen korotus. Se johtaisi kevyempään verotukseen erityisesti pienillä eläkkeensaajilla ja muilla pienituloisilla ja hintalappu jäisi viidesosaan vappupuheisiin verrattuna.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Eläkeläisten reaalitulot kasvoivat vuosina 2012–2015 noin 12–25 euroa kuukaudessa, mutta tästä eteenpäin ne ovat pienentyneet 20–30 euroa kuukaudessa. Ainoa korjausliike nykyiseen kehitykseen on koskettanut takuueläkkeen saajia. Viime vuonna kansaneläkeindeksiin tehty leikkaus ja indeksin jäädyttäminen ovat edelleen kaventaneet pienituloisten eläkeläisten ja perusturvan varassa elävien leipää.

Siksi onkin harmillista, että ikäihmiset ovat välttämättömien uudistusten tekemisen sijaan jälleen joutumassa punaisiksi pelinappuloiksi. Vuosi sitten SDP:n Kimmo Kiljusen kansalaisaloite työeläkkeen sitomisesta palkkojen kehitykseen lytättiin jopa hänen omassa puolueessaan puhtaana eläkeläispopulismina. Nyt puolueen puheenjohtaja Antti Rinne väläytti vappupuheissa sadan euron nettokorotusta alle 1400 euron eläkkeisiin. Ainuttakaan valtiopäivätoimea demarit eivät ole asiasta tehneet.

Suuren eläkehuijauksen uusin versio ei saisi viedä huomiota varsinaisesta asiasta eli vanhusten ja muiden pienituloisten köyhyydestä. Viime vuonna tehdyn leikkauksen ja vuodelle 2019 kaavaillun kansaneläkeindeksin jäädytyksen peruminen olisivat kevyempiä ja konkreettisempia toimia suurien puheiden sijaan. Eläkeläisten toimeentuloa vaikeuttavat lisäksi lääkekorvausten leikkaukset.

On erikoista, miksei eläkkeistä ja perusturvan parannuksesta puhuttaessa kiinnitetä huomiota suhteellisen ankaraan verotukseen. Vappupuheita halvempaa ja inhimillisempää olisi kunnallisverotuksen perusvähennyksen korotus. Se johtaisi kevyempään verotukseen erityisesti pienillä eläkkeensaajilla ja muilla pienituloisilla ja hintalappu jäisi viidesosaan vappupuheisiin verrattuna.

]]>
2 http://vilhelmjunnila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255436-suuri-elakehuijaus-20#comments Antti Rinne Eläkeläiset Eläkkeet Huijaus Pienituloiset Sat, 19 May 2018 07:15:00 +0000 Vilhelm Junnila http://vilhelmjunnila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255436-suuri-elakehuijaus-20
Miksi vanhukset ovat itsekkäitä? Onko syynä: Antti Rinne (sdp.) ja populismi http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255341-vanhukset-ovat-itsekkaita-antti-rinne-sdp-ja-populismi <p><em>&quot;Vanhukset ovat ikänsä kaiken auttaneet toisia pyyteettömästi ja ilmaiseksi. He olisivat ansainneet saman omalle kohdalleen.&quot;</em> kirjoitti <strong>Katriina Kajannes</strong> <a href="http://katriinakajannes.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255324-korvaako-joku-pienelakelaiselle-laakarin-virheen-seuraukset#comment-3858593">blogissaan eilen</a>. Myöhemmin hän tarkensi, että tarkoitti niitä vanhuksia jotka hän tuntee. Minä puolestäni totesin olevani pääosin samaa mieltä.</p><p>Totuus kuitenkin on, että vanhuksissa on paljon itsekkäitä ihmisiä, tyyliin: kaikki meille, ettei mene liikaa lapsille. Vaikkakin juuri nuo nykyvanhukset ovat niitä jotka ovat olleet päättämässä: kaikessa päätöksenteossa on <a href="http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246312-lasten-oikeuksien-viikko-alkaa-nyt">etusijalle asetettava lapsen etu</a>. Ovatko nykyvanhukset pyyteettömästi valmiita asettamaan lapsen edun etusijalle, vai pitäisikö mieluummin korottaa eläkkeitä,&nbsp; kuten <strong>Antti Rinne</strong> on populistisesti ääntenkalastelutarkoituksessa todennut.</p><p><strong>Sakari Muurinen</strong> kirjoitti kolumnissaan (kuva) lauantaina 12.5.2018 mielestäni täysin nappiin osuneita päätelmiä, kuten: <em>&quot;Kun populisti ryhtyy kiihotuspuuhiin eläkeläiset ovat paras kohde. Kun pitää&nbsp; leikata sakset osoittavat ensimmäisenä nuoriin...&quot;</em></p><p>Muurinen esitti myös hyvän kysymyksen: <em>&quot;Millainen meteli siitä syntyisi, jos seuraavissa säästötalkoissa kajottaisiin nuorten sijaan vanhojen ihmisten etuuksiin. ...&quot; </em>Erinomainen pointti, jota vanhusten tulisi joukolla pohtia, ja antaa tuohon myös yhteinen vastaus. Onko vanhuksista tekemään <a href="http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254874-teemmeko-liikaa-virhepaatelmia-believe">oikeudenmukaisia päätelmiä</a> siitä mihin säästöjä pitäisi kohdentaa - kenelle pitäisi suunnata lisää apua? Lapsille, lapsiperheille, opiskelijoille, vaiko &quot;kääkille&quot;?</p><p><strong>Mielestäni vanhus on fiksu</strong> jos kannattaa aikoinaan <a href="http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240720-aanioikeus-pitaisi-poistaa-vanhuksilta-ja-kuolemansairailta">esittämääni näkemystä</a>, jonka mukaan vaaleissa äänestäjän äänioikeuden tulee olla jossain suhteessa siihen, kuinka kauan hän mahdollisesti joutuu tulossa olevista päätöksistä kärsimään.</p><p>Lapsissa on tulevaisuus - onko, jos <strong>vanhukset saavat päättää</strong>, tai tottakai on, mutta millainen?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> "Vanhukset ovat ikänsä kaiken auttaneet toisia pyyteettömästi ja ilmaiseksi. He olisivat ansainneet saman omalle kohdalleen." kirjoitti Katriina Kajannes blogissaan eilen. Myöhemmin hän tarkensi, että tarkoitti niitä vanhuksia jotka hän tuntee. Minä puolestäni totesin olevani pääosin samaa mieltä.

Totuus kuitenkin on, että vanhuksissa on paljon itsekkäitä ihmisiä, tyyliin: kaikki meille, ettei mene liikaa lapsille. Vaikkakin juuri nuo nykyvanhukset ovat niitä jotka ovat olleet päättämässä: kaikessa päätöksenteossa on etusijalle asetettava lapsen etu. Ovatko nykyvanhukset pyyteettömästi valmiita asettamaan lapsen edun etusijalle, vai pitäisikö mieluummin korottaa eläkkeitä,  kuten Antti Rinne on populistisesti ääntenkalastelutarkoituksessa todennut.

Sakari Muurinen kirjoitti kolumnissaan (kuva) lauantaina 12.5.2018 mielestäni täysin nappiin osuneita päätelmiä, kuten: "Kun populisti ryhtyy kiihotuspuuhiin eläkeläiset ovat paras kohde. Kun pitää  leikata sakset osoittavat ensimmäisenä nuoriin..."

Muurinen esitti myös hyvän kysymyksen: "Millainen meteli siitä syntyisi, jos seuraavissa säästötalkoissa kajottaisiin nuorten sijaan vanhojen ihmisten etuuksiin. ..." Erinomainen pointti, jota vanhusten tulisi joukolla pohtia, ja antaa tuohon myös yhteinen vastaus. Onko vanhuksista tekemään oikeudenmukaisia päätelmiä siitä mihin säästöjä pitäisi kohdentaa - kenelle pitäisi suunnata lisää apua? Lapsille, lapsiperheille, opiskelijoille, vaiko "kääkille"?

Mielestäni vanhus on fiksu jos kannattaa aikoinaan esittämääni näkemystä, jonka mukaan vaaleissa äänestäjän äänioikeuden tulee olla jossain suhteessa siihen, kuinka kauan hän mahdollisesti joutuu tulossa olevista päätöksistä kärsimään.

Lapsissa on tulevaisuus - onko, jos vanhukset saavat päättää, tai tottakai on, mutta millainen?

]]>
2 http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255341-vanhukset-ovat-itsekkaita-antti-rinne-sdp-ja-populismi#comments Antti Rinne Lapset Populismi Vanhukset vanhustenhoito Wed, 16 May 2018 02:55:00 +0000 Juhani Vehmaskangas http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255341-vanhukset-ovat-itsekkaita-antti-rinne-sdp-ja-populismi
Hyvätuloisilta lapsilisät pois? http://rikukivela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255260-hyvatuloisilta-lapsilisat-pois <p>Paine tähän kasvaa ja painetta siihen eräät toimijat kasvattavat. Toinen ehdotus on laittaa lapsilisät verolle ja progressiivisesti verottaa ne enemmän tai vähemmän pois.</p><p>Tällaiset toimet lisäisivät Suomen lapsilisäjärjestelmän &quot;dysgenisyyttä&quot; eli väestön rappeutumista aiheuttavaa vaikutusta. Nykyinenkin Suomen lapsilisäjärjestelmä on dysgeninen eli rappeuttava, koska sama euromäärä lapsesta kaikille kannustaa huonotuloisempaa ja -laatuisempaa lapsen tekemiseen enemmän kuin hyvätuloisempaa. Jos lapsilisiä pitää maksaa, järkevämpää on maksaa sitä enemmän lapsen tekemisestä, mitä laadukkaammasta lapsentekijästä on kyse.</p><p>Älykkyys ja hyvätuloisuus ovat vahvasti periytyviä piirteitä. Suomen kaltainen &quot;hyvinvointiyhteiskunta&quot; tarvitsee vähintään tietyn mediaani-ÄO:n pystyssä pysyäkseen.</p><p>Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila oli Suomen lapsiköyhyydestä huolissaan. Poliitikoilta vaadittiin tekoja eli tukia.</p><p>Lapsiköyhyys on kuulemma kasvussa ja ongelman ratkaisemiseksi hyvätuloisilta pitäisi pakkosiirtää tuloja huonotuloisille. Näin vaaditaan, mutta tämähän tietenkin vain pahentaisi ongelmaa. Miksei kukaan sano ääneen, että köyhiä lapsia ei olisi, jos köyhät eivät tekisi lapsia? Lasten köyhyys johtuu köyhistä vanhemmista. Jos he eivät lisääntyisi, lapsiköyhyys vähentyisi huomattavasti, olisi enemmän väliaikaista, johtuisi esim. vanhemman kuolemasta, sairastumisesta jne. Tällöin tukiakin voitaisiin näille lapsille kasvattaa.</p><p>Nythän Suomen mediaani-ÄO, keskimääräinen ÄO ja tyyppiarvo-ÄO ovat laskussa. Jos tämä kehitys jatkuu tarpeeksi pitkään, se tuhoaa &quot;hyvinvointiyhteiskunnan&quot; varmasti.</p><p>PISA-tehtäviin pitäisi liittää kysymys, jossa kysyttäisiin sisarusten määrä. PISA 2021 -koe on seuraava mahdollisuus. Tällöin tutkijat voisivat tutkia, korreloiko sisarusten määrä negatiivisesti koemenestyksen kanssa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Paine tähän kasvaa ja painetta siihen eräät toimijat kasvattavat. Toinen ehdotus on laittaa lapsilisät verolle ja progressiivisesti verottaa ne enemmän tai vähemmän pois.

Tällaiset toimet lisäisivät Suomen lapsilisäjärjestelmän "dysgenisyyttä" eli väestön rappeutumista aiheuttavaa vaikutusta. Nykyinenkin Suomen lapsilisäjärjestelmä on dysgeninen eli rappeuttava, koska sama euromäärä lapsesta kaikille kannustaa huonotuloisempaa ja -laatuisempaa lapsen tekemiseen enemmän kuin hyvätuloisempaa. Jos lapsilisiä pitää maksaa, järkevämpää on maksaa sitä enemmän lapsen tekemisestä, mitä laadukkaammasta lapsentekijästä on kyse.

Älykkyys ja hyvätuloisuus ovat vahvasti periytyviä piirteitä. Suomen kaltainen "hyvinvointiyhteiskunta" tarvitsee vähintään tietyn mediaani-ÄO:n pystyssä pysyäkseen.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila oli Suomen lapsiköyhyydestä huolissaan. Poliitikoilta vaadittiin tekoja eli tukia.

Lapsiköyhyys on kuulemma kasvussa ja ongelman ratkaisemiseksi hyvätuloisilta pitäisi pakkosiirtää tuloja huonotuloisille. Näin vaaditaan, mutta tämähän tietenkin vain pahentaisi ongelmaa. Miksei kukaan sano ääneen, että köyhiä lapsia ei olisi, jos köyhät eivät tekisi lapsia? Lasten köyhyys johtuu köyhistä vanhemmista. Jos he eivät lisääntyisi, lapsiköyhyys vähentyisi huomattavasti, olisi enemmän väliaikaista, johtuisi esim. vanhemman kuolemasta, sairastumisesta jne. Tällöin tukiakin voitaisiin näille lapsille kasvattaa.

Nythän Suomen mediaani-ÄO, keskimääräinen ÄO ja tyyppiarvo-ÄO ovat laskussa. Jos tämä kehitys jatkuu tarpeeksi pitkään, se tuhoaa "hyvinvointiyhteiskunnan" varmasti.

PISA-tehtäviin pitäisi liittää kysymys, jossa kysyttäisiin sisarusten määrä. PISA 2021 -koe on seuraava mahdollisuus. Tällöin tutkijat voisivat tutkia, korreloiko sisarusten määrä negatiivisesti koemenestyksen kanssa.

]]>
40 http://rikukivela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255260-hyvatuloisilta-lapsilisat-pois#comments Antti Rinne Lapsilisät Lapsiperheet SDP Väestöpolitiikka Mon, 14 May 2018 00:56:57 +0000 Riku Kivelä http://rikukivela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255260-hyvatuloisilta-lapsilisat-pois
Onneksi on Antti Rinne http://velitakanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255039-onneksi-on-antti-rinne <p>Mitä meillä nyt gallupit näyttäisivätkään, jos ei olisi Antti Rinnettä. Demareiden johtajan ansiosta hallitus saa tehdä lähes mitä tahansa ja siitä huolimatta demareiden kannatus ei nouse.</p><p>Eikä kysymys oikeataan ole edes siitä, mitä Antti Rinne sanoo, vaan siitä, miten hän sen sanoo. Hyvä esimerkki oli synnytystalkoot. Matala syntyvyys on alue, josta on syytä olla huolissaan, mutta ei sillä tavalla kuin Rinne sen esitti.</p><p>Valistunut arvaus voisi olla, että, mikäli Jutta Urpilainen olisi jatkanut puheenjohtajana, demareiden kannatus olisi nyt 30 % luokkaa. Toisaalta jonkun nykyisistä varapuheenjohtajista avulla se voisi olla vielä korkeampi. Jutan tilataksissa vain oli väärät henkilöt.</p><p>Ilman Antti Rinnettä demarit voittaisivat tulevat eduskuntavaalit aivan pystyyn ja voisivat saada jopa yli kuusikymmentä paikkaa eduskuntaan.</p><p>Vaalien jälkeen ne niukasti ulos eduskunnasta jääneet demarit voivat vain kiristellä hampaitaan ja ajatella, että minäkin olisin mennyt läpi, ellei Antti Rinne olisi ollut puoluejohtaja. Missä muussa puolueessa puheenjohtaja on suurin este oman puolueen ehdokkaan läpumenolle!</p><p>Onneksi meille muille &nbsp;- on olemassa Antti Rinne!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Mitä meillä nyt gallupit näyttäisivätkään, jos ei olisi Antti Rinnettä. Demareiden johtajan ansiosta hallitus saa tehdä lähes mitä tahansa ja siitä huolimatta demareiden kannatus ei nouse.

Eikä kysymys oikeataan ole edes siitä, mitä Antti Rinne sanoo, vaan siitä, miten hän sen sanoo. Hyvä esimerkki oli synnytystalkoot. Matala syntyvyys on alue, josta on syytä olla huolissaan, mutta ei sillä tavalla kuin Rinne sen esitti.

Valistunut arvaus voisi olla, että, mikäli Jutta Urpilainen olisi jatkanut puheenjohtajana, demareiden kannatus olisi nyt 30 % luokkaa. Toisaalta jonkun nykyisistä varapuheenjohtajista avulla se voisi olla vielä korkeampi. Jutan tilataksissa vain oli väärät henkilöt.

Ilman Antti Rinnettä demarit voittaisivat tulevat eduskuntavaalit aivan pystyyn ja voisivat saada jopa yli kuusikymmentä paikkaa eduskuntaan.

Vaalien jälkeen ne niukasti ulos eduskunnasta jääneet demarit voivat vain kiristellä hampaitaan ja ajatella, että minäkin olisin mennyt läpi, ellei Antti Rinne olisi ollut puoluejohtaja. Missä muussa puolueessa puheenjohtaja on suurin este oman puolueen ehdokkaan läpumenolle!

Onneksi meille muille  - on olemassa Antti Rinne!

]]>
8 http://velitakanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255039-onneksi-on-antti-rinne#comments Antti Rinne Kannatus SDP Tue, 08 May 2018 12:29:11 +0000 Veli Takanen http://velitakanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255039-onneksi-on-antti-rinne
Todellinen populisti Antti Rinne ja ennakkoon vastuuttomat vaalilupaukset http://sirpaabdallah.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254921-todellinen-populisti-antti-rinne-ja-ennakkoon-vastuuttomat-vaalilupaukset <p>Enpä ollut ajatellut kirjoitella ihan vähään aikaan, mutta lukiessani <u><strong>IL:stä</strong></u> demarijohtaja <strong>Antti Rinteen</strong> esittämistä populistisista lupauksista joita hän hallituksessa pääministerinä tulisi toteuttamaan.</p><p>Ensimmäisen lupauksen Rinne esitti jo muutama päivä sitten, jolloin hän lupaili 100 euron korotusta alle 1400 euroa kuukaudessa&nbsp;&nbsp;saavien eläkeläisten kuukausieläkkeeseen.&nbsp; Tätä hän korjaili siten, että toki kyse olisi muutaman vuoden aikana tehtävästä korotuksesta, josta ensin tulisi tehdä noin 30 euron korotus.&nbsp; Reunaehtona oli tietenkin vaalilupaukseen kytketty - jos&nbsp;SDP äänestetään hallitusvaltaan.&nbsp; Voi mitä äänestäjien kosintaa Rinne harjoittaakaan.&nbsp;&nbsp;Eri asiantuntijatahot ovat laskeneet eläkekorotuksen tuovan arvioitunamahdollisesti jopa yli Mrd euron kustannukset.&nbsp;</p><p>Toinen vaalilupaus koskee sote-maakuntauudistusta, joka ei vielä ole päässyt maaliin, mutta pitäähän siihenkin antaa lupausta äänestäjien kosimiseksi, sillä sen verran suurta on vastustus uudistamishankkeeseen.&nbsp;&nbsp;SDP aikoo Rinteen mukaan myös muuttaa Sipilän (kesk) hallituksen &rdquo;markkina- ja maakunta-mallin pohjalle rakentuvaa sotea &rdquo;merkittävästi&rdquo; jos puolue pääsee valtaan.&nbsp; Sitähän Rinne ei tietenkään kerro miten hän muuttaa uudistusta &quot;merkittävästi&quot;.&nbsp; Siihen hän ei tietenkään voi mitään sanoakaan, kun edes uudistushanke ei ole vielä maalissa.&nbsp; Tuskin pääseekään?</p><p>IL:n mukaan SDP:n vaalilupaus- tai uudistuslistan kärjessä on myös toisen asteen koulutuksen saaminen maksuttomaksi ja oppivelvollisuuden pidentäminen, jonka hinnaksi eduskunnan tietopalvelu arvioi 100 miljoonaa euroa. Tähän löytyy Rinteen mukaan rahaa veropohjaa uudistamalla.</p><p>SDP:n lupauslistalta löytyy lisää kustannuspainetta, sillä Rinne myös palauttaisi subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja päivähoidon ryhmäkokojen pienentämisen, jonka hintalappu on 130 miljoonaa, sekä saman verran maksava varhaiskasvatusmaksujen alentaminen.</p><p>Lisäksi puolue haluaa tehdä myös yleisturvaan nojaavan sosiaaliturvamallin, jonka tarkempia kustannuksia ei ole vielä laskettu.</p><p>Rinteen mukaan myös näihin uudistuksiin löytyy rahaa, kunhan uudistukset jaksotetaan julkisen talouden tasapainon näkökulmasta &rdquo;fiksulla tavalla&rdquo;.</p><p>Sitten tuleekin se mistä Rinne ei puhu eikä pukahda mitään.&nbsp; Nimittäin noiden vaalilupausten rahoittaminen, sillä valtion budjettihan on edelleen surkeasti alijäämäinen ja Rinne demareiden vaatimuksesta vain lisäisivät alijäämää ottamalla lisää velkaa entisten lisäksi ja osaksi veroja korottamalla. Näin kuten aina kun demarit ovat olleet 2010-luvulla hallitusvastuussa.&nbsp; Onhan valtion omistuksessa vielä myytävää omaisuutta, mutta onko tarkoituksenmukaista myyntituloja käyttää mainittuihin tarkoituksiin?&nbsp; Taitaa olla vain vasemmistolaisten aate- ja arvomaailmaan kuuluvaa.&nbsp;</p><p>Miten Antti Rinne ja demarit suhtautuvat eurovaluuttaan ja devalvaation toteuttamiseen? Hyvin on jäänyt epäselväksi.&nbsp; Ainoa joka on tullut selväksi, on edellä mainitut populistiset vaalilupaukset, joita ei vastuullinen puoluepolitiikko antaisi.&nbsp;</p><p>Itse toivon hartaasti ettei Antti Rinne pääse ainakaan pääministerinä toteuttamaan ennalta lupaamiaan vaalilupauksia.&nbsp; Mahtaneeko edes keskusta ja kokoomus lähteä mukaan hallitukseen pelleilemään Rinteen kanssa?&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Enpä ollut ajatellut kirjoitella ihan vähään aikaan, mutta lukiessani IL:stä demarijohtaja Antti Rinteen esittämistä populistisista lupauksista joita hän hallituksessa pääministerinä tulisi toteuttamaan.

Ensimmäisen lupauksen Rinne esitti jo muutama päivä sitten, jolloin hän lupaili 100 euron korotusta alle 1400 euroa kuukaudessa  saavien eläkeläisten kuukausieläkkeeseen.  Tätä hän korjaili siten, että toki kyse olisi muutaman vuoden aikana tehtävästä korotuksesta, josta ensin tulisi tehdä noin 30 euron korotus.  Reunaehtona oli tietenkin vaalilupaukseen kytketty - jos SDP äänestetään hallitusvaltaan.  Voi mitä äänestäjien kosintaa Rinne harjoittaakaan.  Eri asiantuntijatahot ovat laskeneet eläkekorotuksen tuovan arvioitunamahdollisesti jopa yli Mrd euron kustannukset. 

Toinen vaalilupaus koskee sote-maakuntauudistusta, joka ei vielä ole päässyt maaliin, mutta pitäähän siihenkin antaa lupausta äänestäjien kosimiseksi, sillä sen verran suurta on vastustus uudistamishankkeeseen.  SDP aikoo Rinteen mukaan myös muuttaa Sipilän (kesk) hallituksen ”markkina- ja maakunta-mallin pohjalle rakentuvaa sotea ”merkittävästi” jos puolue pääsee valtaan.  Sitähän Rinne ei tietenkään kerro miten hän muuttaa uudistusta "merkittävästi".  Siihen hän ei tietenkään voi mitään sanoakaan, kun edes uudistushanke ei ole vielä maalissa.  Tuskin pääseekään?

IL:n mukaan SDP:n vaalilupaus- tai uudistuslistan kärjessä on myös toisen asteen koulutuksen saaminen maksuttomaksi ja oppivelvollisuuden pidentäminen, jonka hinnaksi eduskunnan tietopalvelu arvioi 100 miljoonaa euroa. Tähän löytyy Rinteen mukaan rahaa veropohjaa uudistamalla.

SDP:n lupauslistalta löytyy lisää kustannuspainetta, sillä Rinne myös palauttaisi subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja päivähoidon ryhmäkokojen pienentämisen, jonka hintalappu on 130 miljoonaa, sekä saman verran maksava varhaiskasvatusmaksujen alentaminen.

Lisäksi puolue haluaa tehdä myös yleisturvaan nojaavan sosiaaliturvamallin, jonka tarkempia kustannuksia ei ole vielä laskettu.

Rinteen mukaan myös näihin uudistuksiin löytyy rahaa, kunhan uudistukset jaksotetaan julkisen talouden tasapainon näkökulmasta ”fiksulla tavalla”.

Sitten tuleekin se mistä Rinne ei puhu eikä pukahda mitään.  Nimittäin noiden vaalilupausten rahoittaminen, sillä valtion budjettihan on edelleen surkeasti alijäämäinen ja Rinne demareiden vaatimuksesta vain lisäisivät alijäämää ottamalla lisää velkaa entisten lisäksi ja osaksi veroja korottamalla. Näin kuten aina kun demarit ovat olleet 2010-luvulla hallitusvastuussa.  Onhan valtion omistuksessa vielä myytävää omaisuutta, mutta onko tarkoituksenmukaista myyntituloja käyttää mainittuihin tarkoituksiin?  Taitaa olla vain vasemmistolaisten aate- ja arvomaailmaan kuuluvaa. 

Miten Antti Rinne ja demarit suhtautuvat eurovaluuttaan ja devalvaation toteuttamiseen? Hyvin on jäänyt epäselväksi.  Ainoa joka on tullut selväksi, on edellä mainitut populistiset vaalilupaukset, joita ei vastuullinen puoluepolitiikko antaisi. 

Itse toivon hartaasti ettei Antti Rinne pääse ainakaan pääministerinä toteuttamaan ennalta lupaamiaan vaalilupauksia.  Mahtaneeko edes keskusta ja kokoomus lähteä mukaan hallitukseen pelleilemään Rinteen kanssa? 

 

 

 

]]>
49 http://sirpaabdallah.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254921-todellinen-populisti-antti-rinne-ja-ennakkoon-vastuuttomat-vaalilupaukset#comments Antti Rinne Europopulismi SDP-politiikka Sun, 06 May 2018 10:56:15 +0000 Sirpa Abdallah http://sirpaabdallah.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254921-todellinen-populisti-antti-rinne-ja-ennakkoon-vastuuttomat-vaalilupaukset
Lupasiko SDP:n Antti Rinne liikaa? http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254778-lupasiko-sdpn-antti-rinne-liikaa <p>SDP:n Antti Rinne teki lupauksen: pienimpiin eläkkeisiin 100 euroa lisää kuukaudessa. Onko se liikaa luvattu? Ei se ole liikaa. Nettovaikutus jää noin kolmeenkymmenneen euroon jokaista pienituloista eläkeläistä kohti. Heillehän se on tarkoitettu. Köyhä eläkeläinen ei tuosta hyödy sentin senttiä.</p><p>Mikä sitten olisi ollut sellainen &quot;kova&quot; lupaus jollaisen Rinne väittää nyt tehneensä. Lupaus jolla olisi oikeasti sellainen vaikutus jollainen Rinne nyt vakuuttaa lupauksensa mahdollisella toteuttamisella olevan?</p><p>Pitäisi luvata, että jokainen köyhä saa lisätuloja (nettona käytettäväksi) sata euroa kuukaudessa. Toki se tarkoittaisi Rinteen lupaukseen verrattuna noin kymmenkertaisia kustannuksia - mutta olisi parempi. Rinne teki lupauksen: lupasi jotain mitä kukaan ei saa - se lupaus on helppo pitää.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> SDP:n Antti Rinne teki lupauksen: pienimpiin eläkkeisiin 100 euroa lisää kuukaudessa. Onko se liikaa luvattu? Ei se ole liikaa. Nettovaikutus jää noin kolmeenkymmenneen euroon jokaista pienituloista eläkeläistä kohti. Heillehän se on tarkoitettu. Köyhä eläkeläinen ei tuosta hyödy sentin senttiä.

Mikä sitten olisi ollut sellainen "kova" lupaus jollaisen Rinne väittää nyt tehneensä. Lupaus jolla olisi oikeasti sellainen vaikutus jollainen Rinne nyt vakuuttaa lupauksensa mahdollisella toteuttamisella olevan?

Pitäisi luvata, että jokainen köyhä saa lisätuloja (nettona käytettäväksi) sata euroa kuukaudessa. Toki se tarkoittaisi Rinteen lupaukseen verrattuna noin kymmenkertaisia kustannuksia - mutta olisi parempi. Rinne teki lupauksen: lupasi jotain mitä kukaan ei saa - se lupaus on helppo pitää.

]]>
2 http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254778-lupasiko-sdpn-antti-rinne-liikaa#comments Antti Rinne Lupaus Puolue SDP Thu, 03 May 2018 03:57:53 +0000 Juhani Vehmaskangas http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254778-lupasiko-sdpn-antti-rinne-liikaa
Porin demarit pohtivat rangaistuksia tuulivoimaa vastustaville valtuutetuilleen http://jannesalonen11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251467-porin-demarit-pohtivat-rangaistuksia-tuulivoimaa-vastustaville-valtuutetuilleen <p><strong>Porin demarit äänestivät vastoin aikaisempaa kantaansa Ahlaisten tuulivoimakaavan puolesta. Takapiruna toimi Antti Rinne. Rivistä lipsuneita odottaa rangaistus. Suunniteltu tuulivoima-alue on venäläisomisteinen.</strong><br /><br />Porin kunnanvaltuusto <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10093166">päätti eilen</a> Ahlaisten tuulivoima-teollisuusalueen rakentamisesta vastoin paikallisten mielipidettä ja aikaisempaa valtuuston päätöstä, jonka mukaan kunnassa on kahden kilometrin suojaraja kiinteistön ja tuulivoimalan välillä. Päätös tehtiin äänin 32-27.<br /><br />Kokoomus ja vihreät kannattivat tuulivoimakaavaa, persut, sininen ja keskusta vastustivat. Vasemmistoliitto hajosi kahtia. Aikaisemmin kielteisellä kannalla olleet Porin demarit tekivät ryhmäpäätöksen kaavan kannattamisesta sen jälkeen, kun tuulivoimayhtiö lupasi että voimalat rakennetaan paikallisesti. Ryhmäpäätöstä pönkitti<strong>&nbsp;</strong><strong><a href="https://yle.fi/uutiset/3-10093835">Antti Rin</a></strong><a href="https://yle.fi/uutiset/3-10093835"><strong>teen</strong><strong> </strong>painostus<strong>.</strong></a><br /><br />Flunssakausi niitti valtuustoa ruton lailla, hankalan ja epäsuositun päätöksen alla &quot;kipeänä&quot; oli 9 valtuutettua.<br /><br />Demareiden &quot;ryhmäpäätöksestä&quot; lipesi viisi edustajaa. Nyt Porin demarit <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10093345">miettivät, miten tuulivoimakaavavastaisia jäseniä voi parhaiten rangaista.</a><br /><br />Porin demareilla vinkiksi rangaistuksista:<br />- Painot jalassa Kokemäenjokeen<br />- 50 raipaniskua Porin torilla<br />- Etuileminen porilaisella nakkikioskilla pe-la -välisenä yönä<br />- Vapaaliput Yön ja Mamban keikoille<br /><br />Se nyt on selvää, että demari-kunnanvaltuutettu ei saa olla vastaan tuulivoimakaavaa, ainakaan ilman rangaistusta. Ryhmäkurista pitää huolta paitsi paikallisjaosto, myös valtakunnallisen puolueen puheenjohtaja. <a href="https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/tuulipuistoa-ahlaisiin-suunnittelevan-satawindin-takana-on-venalainen-sijoittaja-ja-alunperin-jazzkadun-pyorittamiseen-perustettu-yritys-200696322/">Venäläisomisteinen</a> tuulivoimarakentaja kiittää.<br /><br />Jäämme odottamaan, mikä on rangaistus tuulivoimakaavaa vastustavalle demarivaltuutetulle.<br />&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Porin demarit äänestivät vastoin aikaisempaa kantaansa Ahlaisten tuulivoimakaavan puolesta. Takapiruna toimi Antti Rinne. Rivistä lipsuneita odottaa rangaistus. Suunniteltu tuulivoima-alue on venäläisomisteinen.

Porin kunnanvaltuusto päätti eilen Ahlaisten tuulivoima-teollisuusalueen rakentamisesta vastoin paikallisten mielipidettä ja aikaisempaa valtuuston päätöstä, jonka mukaan kunnassa on kahden kilometrin suojaraja kiinteistön ja tuulivoimalan välillä. Päätös tehtiin äänin 32-27.

Kokoomus ja vihreät kannattivat tuulivoimakaavaa, persut, sininen ja keskusta vastustivat. Vasemmistoliitto hajosi kahtia. Aikaisemmin kielteisellä kannalla olleet Porin demarit tekivät ryhmäpäätöksen kaavan kannattamisesta sen jälkeen, kun tuulivoimayhtiö lupasi että voimalat rakennetaan paikallisesti. Ryhmäpäätöstä pönkitti Antti Rinteen painostus.

Flunssakausi niitti valtuustoa ruton lailla, hankalan ja epäsuositun päätöksen alla "kipeänä" oli 9 valtuutettua.

Demareiden "ryhmäpäätöksestä" lipesi viisi edustajaa. Nyt Porin demarit miettivät, miten tuulivoimakaavavastaisia jäseniä voi parhaiten rangaista.

Porin demareilla vinkiksi rangaistuksista:
- Painot jalassa Kokemäenjokeen
- 50 raipaniskua Porin torilla
- Etuileminen porilaisella nakkikioskilla pe-la -välisenä yönä
- Vapaaliput Yön ja Mamban keikoille

Se nyt on selvää, että demari-kunnanvaltuutettu ei saa olla vastaan tuulivoimakaavaa, ainakaan ilman rangaistusta. Ryhmäkurista pitää huolta paitsi paikallisjaosto, myös valtakunnallisen puolueen puheenjohtaja. Venäläisomisteinen tuulivoimarakentaja kiittää.

Jäämme odottamaan, mikä on rangaistus tuulivoimakaavaa vastustavalle demarivaltuutetulle.
 

]]>
23 http://jannesalonen11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251467-porin-demarit-pohtivat-rangaistuksia-tuulivoimaa-vastustaville-valtuutetuilleen#comments Antti Rinne SDP Tuulivoima Tue, 27 Feb 2018 14:24:45 +0000 Janne Salonen http://jannesalonen11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251467-porin-demarit-pohtivat-rangaistuksia-tuulivoimaa-vastustaville-valtuutetuilleen
Eduskunnan ja demokratian puolustus http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250364-eduskunnan-ja-demokratian-puolustus <p>Lait Suomessa laatii eduskunta, eikä torikokous.</p><p>Eduskunnassa ne myös muutetaan tai kumotaan. Hyvä näin. Ja hyvä niin kauan, kuin tämä malli toimii, karvasteli tai oudostutti jokin laki sitten miten pahasti tahansa.</p><p>Sitten kun tori alkaa toimia ja laatia lakeja, alkaa myös veri vuotaa.</p><p>Kehotan Rinnettä olemaan varovainen niitten tulitikkujen kanssa.</p><p>Puolueen nimessä kun on sentään yhä kaksi kaunista sanaa: Sosiali ja demokratia. Lasse Lehtinen ehdotti nimen iskevöittämistä Demokraatit-nimeksi. Ei mennyt läpi, kuten ei moni muukaan ajanmukaistamishanke.</p><p>Mutta kun nimessä on &quot;demokraattinen&quot;, eikö se jo velvoita vaalimaan kansanvaltaa, sen rakenteita, muotoja ja - ennenkaikkea syvintä sisältöä!</p><p>SDP:n puheenjohtaja torikokouksessa ryskyttämässä kuukausi aikaisemmin voimaan tullutta lakia nurin, tavatonta. Kirjaimellisesti.</p><p>Eipä ole aikoihin tapahtunut.</p><p>​</p><p>&nbsp;</p><p>​</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Lait Suomessa laatii eduskunta, eikä torikokous.

Eduskunnassa ne myös muutetaan tai kumotaan. Hyvä näin. Ja hyvä niin kauan, kuin tämä malli toimii, karvasteli tai oudostutti jokin laki sitten miten pahasti tahansa.

Sitten kun tori alkaa toimia ja laatia lakeja, alkaa myös veri vuotaa.

Kehotan Rinnettä olemaan varovainen niitten tulitikkujen kanssa.

Puolueen nimessä kun on sentään yhä kaksi kaunista sanaa: Sosiali ja demokratia. Lasse Lehtinen ehdotti nimen iskevöittämistä Demokraatit-nimeksi. Ei mennyt läpi, kuten ei moni muukaan ajanmukaistamishanke.

Mutta kun nimessä on "demokraattinen", eikö se jo velvoita vaalimaan kansanvaltaa, sen rakenteita, muotoja ja - ennenkaikkea syvintä sisältöä!

SDP:n puheenjohtaja torikokouksessa ryskyttämässä kuukausi aikaisemmin voimaan tullutta lakia nurin, tavatonta. Kirjaimellisesti.

Eipä ole aikoihin tapahtunut.

 

]]>
4 http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250364-eduskunnan-ja-demokratian-puolustus#comments Aktivointimalli Antti Rinne Eduskunta Kansalaisaloite SDP Torikokous Sat, 03 Feb 2018 07:36:57 +0000 Veikko Huuska http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250364-eduskunnan-ja-demokratian-puolustus
Kehräävä kissanpenttu http://amgs.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250321-kehraava-kissanpenttu <p>Objektiivisuus on ollut tavoiteltu ihanne toimittajille. Se on ollut kuin ohjenuora. Objektiivisuutta on myöhemmin kyseenalaistettu, koska toimittajakin on ihminen, jolla on tunteita, sympatioita, ym. Ilmeisesti tiedotusvälineet ovat jo jättäneet objektiivisuuden sivuun ja ovat tietoisesti valinneet subjektiivisesti poliittisen agendansa.</p><p>Sekä presidentinvaalien että nyt tämän &quot;aktiivimallin&quot; ja sen vastustuksen uutisointi antaa aiheita pohdinnoille. Tänä päivänä lukijoilla on syyttä tiedostaa kenen mediaa hän lukee, katselee ja kuuntelee? Sillä on väliä miten ja kenen näkökulma nousee esiin ja toistetaan.</p><p>Mediakentän murroksesta johtuen perinteinen media on vaikeuksissa. Mainospalstojen maksavia asiakkaita on pidettävä tyytyväisinä ja lukijoita saatava hinnalla millä hyvänsä, myös puolueettomuuden ja objektiivisuuden kustannuksella. Näin on vaikka moni lukija arvostaa median luotettavuutta, kriittisyyttä ja syvällisyyttä. Mistä sellaista mediaa löytyy? Lööpeistä ei, mutta ongelma on siinä, että kiireessä moni ei lue muuta kuin houkuttelevien otsikoiden takana olevia kirjoituksia. Otsikoilla on nykyisin paljon valtaa. Medialukutaitoa tarvittaisiin entistä enemmän.</p><p>Katso kuvakooste. Kuvassa on Iltalehden, Ilta-sanomien, Ylen ja HS:n nettiversioiden pääotsikot tänään 2.2.2018 noin klo 13.30.</p><p>Presidentinvaalien alla<a href="http://amgs.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249848-presidenttivaalit-2018-ja-media"> kerroin kuinka medioissa onollut erikoisia otsikoita ja kirjoituksia eri presidenttiehdokkaista.</a>&nbsp; Kaikki ehdokkaat eivät ole saaneet tasapuolista kohtelua.</p><p>Lopuksi tämän kirjoituksen otsikosta sen verran, että tämän päivän Helsingin Sanomissa oli kirjoitus presidentin lähipiiristä. <em>&quot;Niinistö on aktiivisesti yhteydessä (Sdp:n puheenjohtajaan) Antti Rinteeseen. Rinne kehrää kuin kissanpentu kun Niinistö on soittanut, yksi kertoo&quot; </em>(Helsingin Sanomat 2.2.2018).</p><p>Hyvä tietää, että Rinne tulee hyvin toimeen presidentin kanssa. Sen sijaan juorulause lehdissä kuulostaa henkilökultin rakentelulta. Sama henkilökultin rakentelu, joka oli jo näkyvissä ennen presidentinvaaleja. Se ei ole Niinistön vaan median pulma. Puuttuu vain se propagandaelokuva presidentti Sauli Niinistöstä. Arvelen vain, että kehräävän kissan sijasta siellä olisi yksi ihana koira.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Objektiivisuus on ollut tavoiteltu ihanne toimittajille. Se on ollut kuin ohjenuora. Objektiivisuutta on myöhemmin kyseenalaistettu, koska toimittajakin on ihminen, jolla on tunteita, sympatioita, ym. Ilmeisesti tiedotusvälineet ovat jo jättäneet objektiivisuuden sivuun ja ovat tietoisesti valinneet subjektiivisesti poliittisen agendansa.

Sekä presidentinvaalien että nyt tämän "aktiivimallin" ja sen vastustuksen uutisointi antaa aiheita pohdinnoille. Tänä päivänä lukijoilla on syyttä tiedostaa kenen mediaa hän lukee, katselee ja kuuntelee? Sillä on väliä miten ja kenen näkökulma nousee esiin ja toistetaan.

Mediakentän murroksesta johtuen perinteinen media on vaikeuksissa. Mainospalstojen maksavia asiakkaita on pidettävä tyytyväisinä ja lukijoita saatava hinnalla millä hyvänsä, myös puolueettomuuden ja objektiivisuuden kustannuksella. Näin on vaikka moni lukija arvostaa median luotettavuutta, kriittisyyttä ja syvällisyyttä. Mistä sellaista mediaa löytyy? Lööpeistä ei, mutta ongelma on siinä, että kiireessä moni ei lue muuta kuin houkuttelevien otsikoiden takana olevia kirjoituksia. Otsikoilla on nykyisin paljon valtaa. Medialukutaitoa tarvittaisiin entistä enemmän.

Katso kuvakooste. Kuvassa on Iltalehden, Ilta-sanomien, Ylen ja HS:n nettiversioiden pääotsikot tänään 2.2.2018 noin klo 13.30.

Presidentinvaalien alla kerroin kuinka medioissa onollut erikoisia otsikoita ja kirjoituksia eri presidenttiehdokkaista.  Kaikki ehdokkaat eivät ole saaneet tasapuolista kohtelua.

Lopuksi tämän kirjoituksen otsikosta sen verran, että tämän päivän Helsingin Sanomissa oli kirjoitus presidentin lähipiiristä. "Niinistö on aktiivisesti yhteydessä (Sdp:n puheenjohtajaan) Antti Rinteeseen. Rinne kehrää kuin kissanpentu kun Niinistö on soittanut, yksi kertoo" (Helsingin Sanomat 2.2.2018).

Hyvä tietää, että Rinne tulee hyvin toimeen presidentin kanssa. Sen sijaan juorulause lehdissä kuulostaa henkilökultin rakentelulta. Sama henkilökultin rakentelu, joka oli jo näkyvissä ennen presidentinvaaleja. Se ei ole Niinistön vaan median pulma. Puuttuu vain se propagandaelokuva presidentti Sauli Niinistöstä. Arvelen vain, että kehräävän kissan sijasta siellä olisi yksi ihana koira.

]]>
5 http://amgs.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250321-kehraava-kissanpenttu#comments Antti Rinne Antti Rinne ja presidentti Niinistö Media ja politiikka Median lukutaito Median murros Median objektiivisuus Fri, 02 Feb 2018 14:19:21 +0000 Ana María Gutiérrez Sorainen http://amgs.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250321-kehraava-kissanpenttu